Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci


 

Kompetencie


 

Rozvrh


 

 

E-mail mail  skolaat4zsdt.sk (at=@)


 

Mgr. Bohuslav
Ilavský
Riaditeľ školy
Učiteľ ANJ, ETV, SJL
enlightened   bohuslav.ilavskyat4zsdt.sk
RNDr. Soňa
Kyseľová
Zástupkyňa riaditeľa
Triedna učiteľka 9.A
Učiteľka MAT, FYZ
enlightened   sona.kyselovaat4zsdt.sk
Mgr. Alena
Fričová
Triedna učiteľka 1.A enlightened   alena.fricovaat4zsdt.sk
Mgr. Anna
Halajová
Triedna učiteľka 3.B
Učiteľka SJL
enlightened   anna.halajovaat4zsdt.sk
  Mgr. Karin
Hanesová
Triedna učiteľka 2.A    
Mgr. Silvia
Horníková
Triedna učiteľka 2.C   silvia.hornikovaat4zsdt.sk
Mgr. Lenka
Chamulová
Triedna učiteľka 3.A
Učiteľka NEJ
enlightened   lenka.chamulovaat4zsdt.sk
Mgr. Monika
Chamutiová
Triedna učiteľka 1.B enlightened   monika.chamutiovaat4zsdt.sk
Mgr. Jana
Krnáčová
Triedna učiteľka 4.B enlightened   jana.krnacovaat4zsdt.sk
Mgr. Erika
Melicherčíková
Triedna učiteľka 2.B enlightened   erika.melichercikovaat4zsdt.sk
Mgr. Jana
Stančíková
Triedna učiteľka 1.C enlightened   jana.stancikovaat4zsdt.sk
Mgr. Zdenka
Výbošťoková
Triedna učiteľka 4.A enlightened   zdenka.vybostokovaat4zsdt.sk
Mgr. Katarína
Budáčová
Triedna učiteľka 5.A
Učiteľka ANJ
enlightened   katarina.budacovaat4zsdt.sk
Mgr. Slavomír
Ciglan
Učiteľ TSV, ETV enlightened   slavomir.ciglanat4zsdt.sk
Mgr. Ľudmila
Ďuricová
Učiteľka TSV, RUJ enlightened   ludmila.duricovaat4zsdt.sk
Mgr. Viera
Jaloviarová
Triedna učiteľka 6.A
Učiteľka BIO 
enlightened   viera.jaloviarovaat4zsdt.sk
Ing. Renata
Juríková, PhD.
Učiteľka ANJ enlightened   renata.jurikovaat4zsdt.sk
Mgr. Silvie
Kamenská
Triedna učiteľka 8.B
Učiteľka NEJ, SJL
enlightened   silvie.kamenskaat4zsdt.sk
Mgr. Jana
Kovačičová
Výchovný poradca
Učiteľka RUJ, GEO, HUV
enlightened   jana.kovacicovaat4zsdt.sk
Mgr. Eva
Kuráková
Učiteľka VYV, VYU, SVP, INF, TECH enlightened   eva.kurakovaat4zsdt.sk
Mgr. Gabriela
Kuklišová
Triedna učiteľka 8.A
Učiteľka FYZ, CHEM
enlightened   gabriela.kuklisovaat4zsdt.sk
Mgr. Jana
Kuzárová
Triedna učiteľka 9.B
Učiteľka DEJ, OBN
enlightened   jana.kuzarovaat4zsdt.sk
Ing. Eva 
Ludvighová
Triedna učiteľka 6.B
Učiteľka MAT, INF
enlightened   eva.ludvighovaat4zsdt.sk
Mgr. Eva 
Ostrihoňová
Triedna učiteľka 7.B
Učiteľka ANJ
enlightened   eva.ostrihonovaat4zsdt.sk
Mgr. Monika
Paľková, PhD.
Triedna učiteľka 7.A
Učiteľka ANJ, SJL
enlightened   monika.palkovaat4zsdt.sk
Mgr. Anna
Podhorová
Učiteľka NAV enlightened   anna.podhorovaat4zsdt.sk
Ing. Veronika
Ruszóová
Učiteľka MAT enlightened   veronika.ruszoovaat4zsdt.sk
Mgr. Lenka
Wilimová
Triedna učiteľka 5.B
Učiteľka SJL, OBN
enlightened   lenka.wilimovaat4zsdt.sk
Dana
Mojžišová
Vedúca ŠKD enlightened   dana.mojzisovaat4zsdt.sk
Libuša
Freiboldová
Vychovávateľka ŠKD enlightened   libusa.freiboldovaat4zsdt.sk
Mgr. Mária
Peťková
Vychovávateľka ŠKD enlightened   maria.petkovaat4zsdt.sk
Zuzana
Samašová
Vychovávateľka ŠKD enlightened   zuzana.samasovaat4zsdt.sk
Mgr. Jana
Golianová
Pedagogická asistentka     jana.golianovaat4zsdt.sk
Mgr. Lucia
Šufliarská
Pedagogická asistentka     lucia.sufliarskaat4zsdt.sk

Odborní  zamestnanci


 

       
Mgr. Jana
Jankovičová
Školský psychológ     jana.jankovicovaat4zsdt.sk

Nepedagogickí zamestnanci


Hospodárka, účtovníčka:  Jarmila Fekiačová
Účtovníčka PAM:  Valéria Škopíková
Školník: Jaroslav Paľko
Vedúca kuchyne: Elena Krnáčová
Vedúca kuchárka: Darina Baranová
Kuchárky: Eva Šufliarská
  Jarmila Gondášová
  Valéria Lapinová
  Ľubica Sekerešová
Upratovačky: Mária Fekiačová
  Vilma Hanesová
  Elena Kašiarová
  Elena Molotová
  Ľubica Burzová