Vyučovanie

VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY

Čas vyučovania: 

PONDELOK

RANNÉ STRETNUTIE       7.40 hod. –  7.55 hod.

 1. hodina                     7.55 hod.  –   8.40 hod.
 2. hodina                     8.45 hod.  –   9.30 hod.
 3. hodina                     9.45 hod.  –  10.30 hod.
 4. hodina                   10.45 hod.  –  11.30 hod.
 5. hodina                   11.35 hod.  –  12.20 hod.
 6. hodina                   12.25 hod.  –  13.10 hod.
 7. hodina                   13.40 hod.  –  14.20 hod.

UTOROK - PIATOK

 1. hodina                     7.45 hod.  –   8.30 hod.
 2. hodina                     8.40 hod.  –   9.25 hod.
 3. hodina                     9.40 hod.  –  10.25 hod.
 4. hodina                   10.40 hod.  –  11.25 hod.
 5. hodina                   11.35 hod.  –  12.20 hod.
 6. hodina                   12.25 hod.  –  13.10 hod.
 7. hodina                   13.40 hod.  –  14.20 hod.