Úspechy školy

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017


 

EUROKVÍZ
Organizátorom súťaže Eurokvíz bolo súkromné centrum voľného času Majačik Detva. Našu školu reprezentovalo dvojčlenné družstvo v zložení Martin NôtaJakub Solin. V konkurencii šiestich družstiev sme obsadili pekné prvé miesto. Žiaci si museli naštudovať veľa informácií z geografie, histórie a súčasnosti Európskej únie. Súčasťou hodnotenia bola aj 10-minútová prezentácia tradícií a zvykov určenej krajiny. Tento rok sme predvádzali Taliansko. Súťažiaci spolu s pedagógom, ktorý ich pripravoval na túto vedomostnú súťaž, vyhrali trojdňový pobyt v Štrasburgu, sídle Európskeho parlamentu. Pobytu sa zúčastnia v druhom polroku 2017 spolu s Mgr. Janou Kuzárovou. 

Okresné kolo v atletike mladších žiakov a žiačok
V utorok 6. 6. 2017  okr. kolo v atletike pokračovalo súťažou žiakov 5. - 6. ročníka. Na druhý deň v stredu 7. 6. 2017 si zmerali sily naši najmenší atléti 1. – 4. ročníka. Všetci sa veľmi snažili a za svoje výkony si odniesli množstvo medailí a diplomov, k čomu im samozrejme blahoželáme. Výsledky jednotlivcov

CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: DETI A ARCHITEKTÚRA

Okresné kolo v atletike starších žiakov a žiačok 
Dňa 23.5. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike, kde sa našim žiakom a žiačkam mimoriadne darilo. Podali veľa krásnych výkonov a brali jednu medailu za druhou. V súťaži družstiev zvíťazili dievčatá aj chlapci a postúpili na krajské kolo do B. Bystrice, kde im budeme držať palce. Rovnako aj v štafetách na 4x60m sme brali zlato v obidvoch kategóriách. Výsledky jednotlivcov

ŠTÚROV ZVOLEN
Dňa 10.5.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Našu školu reprezentovali žiačky Emma Kucejová (7.A) a Kristína Jančíková (6.B), ktorá obsadila 1.miesto (v I.kategórii). Svojím víťazstvom získala postup do celoslovenského kola. K peknému úspechu jej blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

GYMNASTICKÁ SÚŤAŽ
Dňa 10. 5. 2017 sa v gymnastickej telocvični pri 3.ZŠ konala súťaž obvodového kola v Gymnastickom štvorboji. Súťaže sa zúčastnilo 17 detí našej školy, ktoré navštevujú gymnastický krúžok pod vedením Mgr. Libuši Freiboldovej. Deti sa umiestnili na peknom 2. mieste a boli odmenené mediailou, diplomom a vecnými cenami.

TALENT UMENIE KUMŠT
Dňa 21.4.2017 sa naša žiačka Monika Uhrínová z 9.B zúčastnila vyhodnotenia celoslovenskej výtvarnej súťaže TUK- talent, umenie, kumšt. Srdečne jej gratulujeme ku krásnemu druhému miestu!

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 25.4.2017 sa uskutočnilo v priestoroch Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D ( mladší žiaci).  V súťažnej projektovej časti získala 3. miesto Ema Matrtajová zo 6. B triedy.  Blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

OSLOBODENIE
Zväz protifašistických bojovníkov v našom okrese Detva zorganizoval 21. apríla vedomostnú súťaž k 72. výročiu oslobodenia Slovenska pre žiakov základných škôl. Otázky a okruhy boli veľmi obšírne a súťažiaci si museli naštudovať materiály podrobnejšie ako predpisujú učebné osnovy. Aj napriek tomu sa naša škola do súťaže zapojila. Teší nás, že naše družstvo bolo úspešné a umiestnilo sa na krásnom prvom mieste. Naše ďakujem patrí celému súťažnému družstvu v zložení Nôta Martin, Langhoffer Maximilián a Pohorelec Jakub. Títo žiaci si svojim víťazstvom vybojovali postup na oblastné kolo. Súpermi im budú víťazi z okresných kôl zo Zvolena a Krupiny. Držíme vám palce

ŠTÚROV ZVOLEN
Dňa 20.4.2017 sa v DK A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Úspešne nás reprezentovala v prvej kategórii Kristínka Jančíková, žiačka 6.B triedy, ktorá získala prvé miesto. Ďalšou úspešnou reprezentantkou bola Emma Kucejová, ktorá v druhej kategórii získala druhé miesto. Obom srdečne gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 4.4.2017 sa uskutočnilo v priestoroch Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8.  V kategórii šiestakov získala 2. miesto Viktória Tomaszová zo 6. B triedy a v kategórii ôsmakov zvíťazila Kristína Uglerová z 8. B triedy.  Blahoželáme umiestneným žiačkam k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Dňa 21. 3. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. V II.kategórii (5.-6.r.) našu školu úspešne reprezentovala Saskia Ľuptáková zo 6.A triedy, ktorá sa umiestnila v próze na 1.miesteEma Matrtajová zo 6.B triedy, ktorá v poézii obsadila 2.miestoŽiačky postupujú do regionálneho kola súťaže, ktoré sa uskutoční 4. 4. 2017 v CVČ Domino vo Zvolene. Gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

PODPOLIANSKA OLYMPIÁDA

Dňa 22.3.2017 sa v DK A. Sládkoviča uskutočnil 4. ročník Podpolianskej olympiády. Našu školu reprezentoval Šimon Hudák, žiak 8.B triedy. Test zameraný na región Podpoľania (samospráva obcí a miest, geografia regiónu, významné historické udalosti, osobnosti a podujatia) zvládol na peknom 2. mieste. Gratulujeme.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 23.3.2017 v priestoroch ZŠ J.J. Thurzu Súkromné centrum voľného času usporiadalo pre žiakov ZŠ z regiónu Podpoľania okresné kolo chemickej olympiády. Z 10 ZŠ  z  okresu Detva prejavilo záujem o CHO 5 ZŠ : 1. ZŠ Detva,  3. ZŠ Detva, ZŠ J.J. Thurzu, ZŠ Kriváň a ZŠ Krivec Hriňová. Traja  úspešní riešitelia, ktorí  dosiahli  najvyšší počet bodov budú náš okres Detvu reprezentovať na KK CHO v BB, ktoré sa bude konať 27.4.2017. Z našich žiakov postúpili z  1.miesta Martin Nôta  a z 3. miesta Alena Mesárošová.

PYTAGORIÁDA
Dňa 14.  a 15. 3. 2017 sa konala okresná súťaž v „Pytagoriáde“. V kategórii P3 (pre 3. ročník) žiak Tobias Michálek obsadil 2. miesto. V kategórii P6 (pre 6. ročník) žiačka Ema Matrtajová obsadila 2. miesto a Viktória Tomaszová 1. miesto. Patrí im veľká gratulácia a veľa šťastia v ďalších ročníkoch.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 7.2.2017 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 58 žiakov z celého okresu. Našu školu reprezentovali žiaci 8. ročníka, Šimon Hudák a Marek Murín. Po náročných testoch, v ktorých bolo treba preukázať všeobecné znalosti z geografie a nie len učebnej látky, boli obaja úspešní riešitelia okresného kola. Šimon Hudák obsadil 2. miesto a postupuje na krajské kolo v Banskej Bystrici a Marek Murín obsadil 5. miesto. Obom chlapcom gratulujeme a Šimonovi držíme palce.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 24. 1. 2017 sa konala okresná súťaž v „Matematickej olympiáde“. V kategórii Z5 (pre 5. ročník) naša žiačka Nikola Paučová z V.B obsadila krásne 3. miesto. Patrí jej veľká gratulácia a veľa šťastia v ďalších ročníkoch.

ŠALIANSKY MAŤKO

Dňa 8. 2. 2017 sa v KC A. Sládkoviča uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko. Úspešne nás v 1. kategórii reprezentovala Slávka Rapčanová, žiačka 3.A triedy, ktorá získala 1. miesto a postúpila do krajského kola súťaže. Srdečne gratulujeme!

VOLEJBAL ŽIAČKY ZŠ
Dňa 9.2.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo volejbal žiačok ZŠ, v ktorom sa naše žiačky umiestnili na 2. mieste. Naše žiačky postúpili z okresného kola z 1. miesta, v ktorom vyhrali v konkurencii piatich družstiev.
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
Dňa 17.1.2017 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorej excelovali naši žiaci. V kategórii 1B vyhral 1. miesto Šimon Hudák z 8.B triedy a 2. miesto Martin Nôta z 9.A triedy. V kategórii 1A vyhrala 1. miesto Lucia Prítulová. Všetkým trom víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
BASKETBAL ŽIAČKY ZŠ
Dňa 15.12.2016 sa uskutočnilo okresné kolo Basketbal žiačok ZŠ. Naše žiačky sa umiestnili na peknom 3. mieste.
BASKETBAL ŽIACI ZŠ
Dňa 7.12.2016 sa uskutočnilo okresné kolo Basketbal žiaci ZŠ. Naši žiaci sa umietnili na 2. mieste.
FLORBAL ŽIAČKY ZŠ
Dňa 10.10.2016 sa uskutočnilo okresné kolo Florbal žiačok ZŠ. Naše žiačky sa umiestnili na peknom 3. mieste.

TIMRAVINA STUDNIČKA
Dňa 26.10.2016 sa v DK A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA. Úspešne nás reprezentovala v prvej kategórii Slávka Rapčanová, žiačka 3.A.. triedy, ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Veľmi úspešným reprezentantom bol Šimon Hudák, žiak 8.B., ktorý v tretej kategórii obsadil prvé miesto. Obom srdečne gratulujeme a Šimonovi držíme palce na krajskom kole. 

   

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016


Úspešní žiaci - dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

 

Najlepší športovci

 

ŠTÚROV ZVOLEN

Dňa 17.5.2016 sa uskutočnilo v CVČ Domino vo Zvolene regionállne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Z našich žiakov nás reprezentovala v prvej kategórii Kristínka Jančíková, žiačka 5.B. triedy a Šimon Hudák, žiak 7.B., ktorý v druhej kategórii obsadil 1. miesto., čím postúpil do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa bude konať 13.-14. 6. 2016 vo Zvolene. Gratulujeme a prajeme veľa šťastia na celoslovenskom  kole!

 

GYMNASTICKÁ SÚŤAŽ

Dňa 13.5.2016 sa deti, ktoré navštevujú gymnastický krúžok, pod vedením Mgr. Libuši Freiboldovej v SCVČ zúčastnili gymnastickej súťaže v akrobacii a preskoku . Obsadili 2. miesto. Súťažilo 6 dievčat a po prvý krát v tomto ročníku 4 chlapci. Súťažiaci boli odmenení diplomom, sladkosťami a vecnými cenami.
Po skončení mali deti možnosť zacvičiť si aj na iných náradiach ako napr. bradlá, hrazda, kladina, trampolína a penová jama, z čoho deti mali obrovskú radosť. Záver tejto súťaže deti ukončili sladkou zmzlinou.

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ OSLOBODENIE

Dňa 11.5. 2016 v DK A. Sládkoviča sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Jany Kuzárovej ako víťazi okresného kola zúčastnili vedomostnej súťaže pod názvom Oslobodenie. Vyhlasovateľom súťaže je Oblastný výbor  SZPB vo Zvolene. Koordinátorom je  komisia pre prácu s mládežou a SCVČ. Súťaž je zameraná na udalosti, týkajúce sa situácie v Európe pred vypuknutím  II. svetovej vojny, vzniku a priebehu vojny a oslobodzovania našej vlasti a regiónu od cudzieho i domáceho fašizmu. Naši žiaci v oblastnom kole obsadili 2. miesto za čo im patrí poďakovanie, nakoľko sa na súťaž pripravovali vo svojom voľnom čase.

SLÁVIK SLOVENSKA 2016

Dňa 6.5.2016 sa v Hriňovej uskutočnilo okresné kolo celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2016. Úspešne nás reprezentovala v prvej kategórii Terezka Ďurišová, žiačka 3.A.triedy, ktorá sa umiestnila na prvom mieste. Srdečne gratulujeme a držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 18.5.2016 v Krupine.

PODPOLIANSKA OLYMPIÁDA

Súkromné centrum voľného času zorganizovalo dňa 3. 5. 2016 v DK A. Sládkoviča pre žiakov  ZŠ z Podpoľania 3. ročník vedomostnej súťaže o našom regióne pod názvom Podpolianska olympiáda. Pre žiakov bol pripravený náročný test zameraný na rôznorodé témy : geológia regiónu, fauna a flóra Podpoľania, vodstvo, šport a kultúra, ľudové piesne, samospráva obcí, výpočet hustoty obyvateľstva a práca s mapou regiónu. Všetci súťažiaci preukázali veľmi pekné vedomosti o svojom rodnom kraji. Šimon Hudák zo 7.B obsadil 3. miesto a Marek Murín zo 7.A obsadil 4. miesto. Chlapcom gratulujeme. 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

Dňa 23. 4. 2016 v Bratislave udelili organizátori festivalu SlavCon Simone Stierankovej žiačke 7.B.triedy diplom za víťazstvo vo výtvarnej súťaži v kategórii od 10 rokov.

BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE

TALENT UMENIE KUMŠT

Dňa 15.4.2016 na súkromnej strednej umeleckej škole v Hodruša-Hámre prebehol XI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže žiakov vyšších ročníkov pod názvom "Talent Umenie Kumšt". 
Úspešne nás reprezentovali žiačky
Diana Midlingová z 8.A triedy, ktorá sa umiestnila na 1. mieste a Nela Lenďáková z 8.B triedy, ktorá sa umiestnila na 2. mieste
Srdečne blahoželáme a prajeme  veľa úspechov v ďalších súťažiach.

ŠTÚROV ZVOLEN

Dňa 18.4.2016 sa v DK A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Úspešne nás reprezentovala v prvej kategórii Kristínka Jančíková, žiačka 5.B. triedy, ktorá sa umiestnila na druhom mieste. Ďalším úspešným reprezentantom bol Šimon Hudák, žiak 7.B., ktorý v druhej kategórii obsadil tiež druhé miesto. Obom srdečne gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.  

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 13.4.2016 v CVČ Domino vo Zvolene. Žiačka našej školy, Alexandra Babiaková, sa v III.kategórii v prednese poézie  umiestnila na 1.mieste a postúpila do krajského kola súťaže.

Dňa 30.3.2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy-Hviezdoslavov Kubín. Našu školu úspešne  reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií zo školského kola. 

Gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

MATEMATICKÉ SÚŤAŽE

PRVENSTVO VO FLORBALE

Dňa 19. 2. 2016 sa uskutočnilo Regionálne kolo "Florbal žiakov ZŠ", kde naši chlapci opäť zabodovali.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 4.2.2016 sa uskutočnilo okresné kolo GO. Školu reprezentovali žiaci Šimon Hudák zo 7.B a Marek Murín zo 7.A. Napriek vysokej náročnosti testov boli obaja žiaci úspešní riešitelia olympiády. Šimon obsadil 2. miesto a Marek obsadil 4. miesto. Chlapcom GRATULUJEME a Šimonovi držíme palce na krajskom kole v Banskej Bystrici.

"HISTORICKÉ" VÍŤAZSTVO

SCVČ Detva dňa 9.2.2016 zorganizovalo 8 ročník v okresnom kole dejepisnej olympiády za účasti 57 žiakov z regiónu Podpoľania. Výborný výsledok dosiahol Marek Murín zo 7.A  triedy, ktorý obsadil prvé miesto  v kategórii E a postupuje na krajské kolo do BB dňa 31.3.2016. 
Blahoželáme a držíme palce na krajskom kole.

NEMECKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 12.1.2016 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka. Úspešne nás reprezentovala, žiačka 8.B. triedy, Petra Golianová, ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Olympiáda prebiehala v dvoch častiach - písomnej a ústnej. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

   
   

ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015


 

Školský rok 2013/2014

Naši úspešní žiaci  2013/2014

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Matrtajová Ema

III.B

 Šaliansky Maťko – obvodové kolo - 2.miesto

 Pytagoriáda - obvodové kolo - 2.miesto

 Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo - 1.miesto

Tomaszová Viktória

III.B

 Pytagoriáda - obvodové kolo - 3.miesto

Frindtová Thalia

V.B

Šaliansky Maťko - obvodové kolo - 3.miesto

Hudák Šimon

V.B

Timravina studnička - obvodové kolo - 1. miesto

Šaliansky Maťko - obvodové kolo - 1. miesto

Geografická olympiáda - obvodové kolo - 1. miesto

Rétorika - obvodové kolo - 1. miesto  

Rusnáková Simona

V.B

Detský literárny Zvolen – regionálne kolo – 2. miesto

Zsidóová Anna Krisztina

V.B

  Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo - 2.miesto

Strelec Andrej

V.B

Biblická olympiáda - obvodové kolo - 3.miesto

Žitniaková Erika

VII.A

Matematická olympiáda - obvodové kolo - 3. miesto

Šaliansky Maťko - obvodové kolo - 3.miesto

Výtvarná súťaž Zem zázračná planéta - 1. miesto

Biblická olympiáda - obvodové kolo - 3.miesto

Buňová Beata

VII.A

Biblická olympiáda - obvodové kolo - 3.miesto

Kuric Alex

VIII.A

Pytagoriáda - obvodové kolo - 1.miesto

Karol Bukta

VIII.A

Olympiáda z anglického jazyka - obvodové kolo - 1. miesto

Raczková Hilda

IXA

Spoznaj a chráň  - 2. miesto regionálna súťaž

Rejko Ivan

IXA

Spoznaj a chráň  - 2. miesto regionálna súťaž

Čániová Ľudmila

IX.A

Spoznaj a chráň  - 2. miesto regionálna súťaž

Šichtová Lenka

IX.B

Olympiáda zo slovenského jazyka - obvodové kolo - 3.miesto

Spoznaj a chráň  - 2. miesto regionálna súťaž

Gondášová Lucia

IX.B

Matematická olympiáda – obvodové kolo - 1. miesto

Stehlík Radoslav

IX.B

Povstalecká história – 1. miesto regionálne kolo

Vidiečan Ivan

  IX.B

Povstalecká história - 1. miesto regionálne kolo

Langhoffer Sebastián

IX.B

Povstalecká história – 1. miesto regionálne kolo

 

Najlepší športovci 2013/2014

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Purdeková Marianna

 

III.A

Gymnastický štvorboj – 2. miesto obvodové kolo

2. a 3.miesto obvodové kolo ľahká atletika

Tomaszová Viktória

III.B

1. miesto Majstrovstvá Slovenska Rock and roll

Bršel Sebastián

IV.A

3. miesto Majstrovstvá sveta Rock and roll

1. miesto Majstrovstvá Slovenska Rock and roll

Sujová Jana

 

IV.A

3.miesto obvodové kolo ľahká atletika

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v Rock and Roll

Stehlík Andrej

 

IV.A

1.miesto Majstrovstvá Slovenska v Rock and Roll

Mesárošová Alena

 

VI.A

Basketbal - obvodové kolo - 2.miesto

Florbal - obvodové kolo - 2.miesto

Vybíjaná - obvodové kolo - 3.miesto

2.miesto obvodové kolo ľahká atletika

Pohorelec Jakub

 

VI.A

3 x 2.miesto obvodové kolo ľahká atletika

Futbal - obvodové kolo - 2. miesto

Florbal - obvodové kolo - 2. miesto

Marcinek Marco

 

VIII.A

Slovenský pohár Skialpinizmus - 1.miesto

Florbal - obvodové kolo - 2. miesto

Slobodová Sára

VII.A

2 x 1.miesto, 2 x 3.miesto obvodové kolo ľahká atletika

Turčanová Klára

VII.B

2 x 3.miesto obvodové kolo ľahká atletika

Florbal - obvodové kolo - 2. miesto

Basketbal - obvodové kolo - 2. miesto

Fabová Nicolette

 

VIII.B

3 x 3.miesto obvodové kolo ľahká atletika

3.miesto Majstrovstvá sveta Rock and roll    

Budáč Marek

IX.A

2 x 1.miesto obvodové kolo, 3.miesto krajské kolo ľahká atletika Florbal  - obvodové kolo - 2. miesto

Basketbal - obvodové kolo - 3. miesto

 

Školský rok 2012/2013

Naši úspešní žiaci  2012/2013

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Matrtajová Ema

II.B

  1. miesto okresné kolo Šaliansky Maťko

1.  miesto okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Chalupská Karolína

III.A

1. miesto okresné kolo Pytagoriáda, 2. miesto OK ĽA

2. miesto Majstrovstvá Slovenska Rock and roll

Hudák Šimon

IV.B

  1. miesto regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín
  1. miesto regionálne kolo rétorika

1.  miesto okresné kolo Timravina studnička

Ščevlíková Petra

IV.B

3. miesto okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Frindtová Tália

IV. B

2.  miesto okresné kolo Timravina studnička

Palúch Roman

IV.B

2. miesto okresné kolo Pytagoriáda

Pohorelec Jakub

V.A

1. miesto okresné kolo Pytagoriáda

Žitniaková Erika

VI.A

3. miesto okresné kolo MO

Ďuricová Andrea

VI.B

3. miesto okresné kolo Šaliansky Maťko

Fekiač Filip

VI.B

1. miesto Majstrovstvá Slovenska Rock and roll

3. miesto okresné kolo Pytagoriáda

Karol Bukta

VII.A

3. miesto okresné kolo OANJ

Raczková Hilda

VIII.A

2. miesto okresné kolo Pytagoriáda

1. miesto regionálna súťaž Spoznaj a chráň

Rejko Ivan

VIII.A

1. miesto regionálna súťaž Spoznaj a chráň

Čániová Ľudmila

VIII.A

1. miesto regionálna súťaž Spoznaj a chráň

Šichtová Lenka

VIII.B

1. miesto regionálna súťaž Spoznaj a chráň

Gondášová Lucia

VIII.B

1. miesto okresné kolo MO

Peknušiaková Nikola

IX.A

2. miesto celoslovenská súťaž TUK

Pázmányová Rebeka

IX.B

1. miesto regionálne kolo rétorika Štúrov Zvolen

Kučera Adam

IX.B

1. miesto okresné kolo CHO

 

Najlepší športovci 2012/2013

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Bršel Sebastián

III.A

3. miesto Majstrovstvá Slovenska Rock and roll

Uglerová Kristína

 

IV. B

3. miesto Majstrovstvá Slovenska Rock and roll

Marcinek Marco

 

VII.A

3. m. MS Beh na lyžiach

Lubelan Leo

VII.A

2. a 3. miesto okresné kolo ĽA

Slobodová Sára

VI.A

3.miesto okresné kolo vybíjaná; 2 x1. miesto,2.m.; 3.m OK ĽA

1. miesto KUMITE  Svetový pohár  Stredoeurópska liga

Turčanová Klára

VI.B

3. miesto okresné kolo vybíjaná; 2x 2.miesto OK ĽA

2. miesto okresné kolo basketbal

Budáč Marek

VIII.A

2. miesto okresné kolo Orion Florbal Cup; 1.a 2.m. OK ĽA

Lakotová Andrea

VIII.A

1. miesto okresné kolo volejbal; 2. miesto okresné kolo ĽA; MIDI

2. miesto okresné kolo basketbal

Petrášová Simona

VIII.A

1. miesto okresné kolo volejbal; 2. miesto okresné kolo ĽA; MIDI

2. miesto okresné kolo basketbal

Fajčíková Emma

IX.B

1. miesto okresné kolo volejbal; 2x2.m. OK ĽA; MIDI

2. miesto okresné kolo basketbal

Podhradská Alexandra

IX.B

1. miesto okresné kolo volejbal; 2. miesto okresné kolo ĽA; MIDI

2. miesto okresné kolo basketbal

Vyletel Tomáš

IX.A

2. miesto okresné kolo Orion Florbal Cup; 1.2.a 3.m. OK ĽA

Ján Babic

 

IX.B

2. miesto okresné kolo Orion Florbal Cup; 1.a 2.m. OK ĽA

1. miesto okresné kolo basketbal

Kukliš Jakub

IX.B

2. miesto okresné kolo Orion Florbal Cup; 2x1.m. OK ĽA

1. miesto okresné kolo basketbal

Stehlík Mário

 

IX.B

1. a 3. miesto okresné kolo ĽA

1. miesto okresné kolo basketbal

 

 

Školský rok 2011/2012

Naši úspešní žiaci  2011/2012

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Gábrišová Viera

II.B

2. miesto okresné kolo Zlatý kľúčik

 

Uglerová Kristína

 

III.B

2. miesto okresné kolo Timravina studnička,

2. miesto okresné kolo Šaliansky Maťko

2. miesto okresné kolo Pytagoriáda

Rusnáková Simona

III.B

1. miesto okresné kolo Šaliansky Maťko

Hudák Šimon

III.B

1. miesto okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

 

Ščevlíková Petra

 

III.B

3. miesto okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

 

Palúch Roman

 

III.B

1. miesto okresné kolo Pytagoriáda

 

Masár Peter

 

III.C

1. miesto okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

 

Pohorelec Jakub

 

IV.A

1. miesto okresné kolo Pytagoriáda

 

Petráš Roman

 

IV.B

3. miesto okresné kolo Pytagoriáda

 

Žitniaková Erika

 

V.A

2. miesto okresné kolo Šaliansky Maťko

 

Ďuricová Andrea

 

V.B

1. miesto okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, 2. m.Thurzo´s Hamleth

1. miesto okresné kolo Šaliansky Maťko

Forgáč Miroslav

IV.B

1. miesto okresné kolo výtvarnej súťaže Cesta rozprávkovým lesom

 

Kuric Alex

 

VI.A

2. miesto okresné kolo Pytagoriáda

 

Steklá Natália

VII.A

2. miesto okresné kolo Šaliansky Maťko

 

Gondášová Lucia

 

VII.B

1. miesto okresné kolo MO

 

Uglerová Terézia

 

VII.B

2. miesto okresné kolo MO, 3.m. Slovensko, School Dance

3. miesto okresné kolo OAJ

Kopernická Diana

 

VIII.B

3. miesto okresné kolo Pytagoriáda

 

Pázmányová Rebeka

 

VIII.B

1. miesto okresné kolo, 2. miesto regionálne kolo rétorika

 

Daniel Dávid

 

IX.B

3. miesto okresné kolo OAJ

 

Najlepší športovci 2011/2012

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Luptáková Saskia

 

I.A

2. miesto okresné kolo ĽA, 2. miesto okresné kolo gymnastika

 

Tomaszová Viktória

 

I.B

2. a 3. miesto okresné kolo ĽA

 

Vinarčíková Alžbetka

 

II.A

2. miesto okresné kolo ĽA, 2. miesto okresné kolo gymnastika

Uhrínová Michaela

 

III.B

1. miesto okresné kolo ĽA, 2. miesto okresné kolo gymnastika

 

Dutka Andrej

 

V.B

2. miesto reginálne kolo florbal, 1. miesto Orion Cup

1. miesto okresné kolo florbal

Marcinek Marco

 

VI.A

1. miesto okresné kolo florbal

3. miesto okresné kolo ĽA, 2.m. regionálne kolo florbal

 

Lubelan Leo

 

VI.A

2. a 3. miesto okresné kolo ĽA

 

Chovancová Petra

 

VI.A

2. miesto okresné kolo gymnastika, 3. m. Minimax

 

Frindtová Sarah

 

VI.A

3. m. Minimax

3. miesto okresné kolo florbal

 

Kanálová Ivana

 

VI.A

3. m. Minimax

3. miesto okresné kolo florbal

 

Konôpková Kristína

 

VI.A

3. m. Minimax

3. miesto okresné kolo florbal

 

Hroncová Silvia

 

VI.A

3. m. Minimax

3. miesto okresné kolo florbal

2. a 3. miesto okresné kolo ĽA

Ďurica David

 

VII.B

3. miesto okresné kolo ĽA (2krát)

 

Fajčíková Emma

 

VIII.B

2. a 3. miesto okresné kolo ĽA

 

 

Purdek Martin

 

IX.A

1. miesto okresné kolo ĽA (2 krát), 2. miesto reg. kolo florbal

1. miesto okresné kolo florbal, 2. miesto okresné kolo basketbal

 

Geschwantner Peter

 

IX.A

2. miesto regionálne kolo florbal

1. miesto okresné kolo florbal, 2. miesto okresné kolo basketbal

 

Daniel Dávid

 

IX.B

1. miesto okresné kolo ĽA (2 krát)

1. miesto okresné kolo florbal

Fodor Oliver

 

IX.B

2. miesto reg. kolo florbal, 1. miesto okresné kolo ĽA

1. miesto okresné kolo florbal, 2. miesto okresné kolo basketbal

Budáč Tomáš

 

IX.B

1. miesto okresné kolo florbal, 2. miesto okresné kolo basketbal

2. miesto regionálne kolo florbal

Andrej Stehlík

Jana Sujová

Kristína Uglerová

Filip Fekiač

Terézia Uglerová

Jakub Kukliš

 

II.B

II.B

III.B

V.B

VII.B

VIII.B

Reprezentácia v celoslovenských a medzinárodných súťažiach v rock and rolle

 

Školský rok 2010/2011

Naši úspešní žiaci  2010/2011

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Stieranková Simona

 

II.B

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo, 2.miesto

Šaliansky Maťko, okresné kolo - 1. miesto

 

Kóňová Karolína

 

III.A

Zlatý kľúčik – okresné kolo 2. miesto,1.kategória

 

Pohorelec Jakub

 

III.A

Pytagoriáda – okresné kolo -  3. miesto

 

Matúšková Laura

 

III.B

Výtvarná súťaž: My sa nevieme sťažovať - celoslov.kolo - 2.miesto

 

Halaj Dominik

 

III.B

Pytagoriáda – okresné kolo -  1. miesto

 

Ďuricová Andrea

 

IV.B

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo, 1.m., region.kolo - 3.m

Rozprávkové vretienko – okresné kolo - 1.miesto

Šaliansky Maťko, okresné kolo - 3. miesto

Fekiač Filip

 

IV.B

Pytagoriáda – okresné kolo 1. miesto

 

Žitniaková Erika

 

IV.B

Šaliansky Maťko, okresné kolo - 2. miesto

 

Kuric Alex

 

V.A

Pytagoriáda – okresné kolo kolo 1. miesto

Uglerová Terézia

 

VI.B

Šaliansky Maťko, okresné kolo - 3. miesto

 

Pázmányová Rebeka

 

VII.B

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo, 2.miesto

 

Výbošťoková Lucia

Čáni Ján

Hedvigyová  Ingrid

Petrincová Zuzana

Purdek Martin

Urbanová Adriana

 

VIII.A

Ekofond - celoslovenská súťaž - 2. miesto

 

Letriková Natália

 

VIII.A

Vesmír očami detí –ocenenie v regionálnom kole - postup do celoslovenského kola

Burzová Simona

 

VIII.B

Biblia očami detí – krajské kolo - 2.miesto

 

Šumná Janka

 

VIII.B

Biblia očami detí – krajské kolo - 2.miesto

Výtvarná súťaž TUK – celoslovenské kolo - 2. miesto

Forgáč Matej

Vereš Maroš

Budáč Tomáš

David Daniel

VIII.B

Ekofond - celoslovenská súťaž - 2. miesto

 

Soósová Petra

 

VIII.B

Ekofond - celoslovenská súťaž - 2. miesto

Vesmír očami detí – regionálne kolo - postup do celoslov. kola

Maroš Uhrín

IX.A

Ekofond - celoslovenská súťaž - 2. miesto

 

Varečková Simona

 

IX.A

Zlatý kľúčik - 3. miesto, 2.kategória

 

Barbora Kuklišová

IX.B

Ekofond - celoslovenská súťaž - 2. miesto

Lucia Micháliková

IX.B

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo - 1.miesto

 

Michal Kalinec

IX.B

Olympiáda v AJ - 2.miesto

 

Najlepší športovci 2010/2011

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Tomáš Psotka

I.A

Ľahká atletika - okresné kolo - 1. miesto

Minifutbal - okresné kolo - 2. miesto

Ščevlíková Petra

II.B

MSR Karate - 2. miesto

Sára Slobodová

IV.A

Ľahká atletika - okresné kolo - 1. miesto /skok/, 1. miesto /beh/

MSR Karate - 1. miesto

Fulajtárová Laura

 

II.B

MSR Karate - 1. miesto

Klimo Rastislav

V.B

MSR Karate - 1. miesto

Podhradská Alexandra

 

VII.B

Ľahká atletika - okres.kolo - 3. miesto

 

Babic Ján

 

VII.B

Malý futbal – region.kolo – 3.miesto

Veľký futbal-reg.kolo-2.miesto

Stolný tenis1. miesto - okresné kolo

Letriková Natália

 

VIII.A

Karate - MSsZK - 1. miesto

 

Purdek Martin

 

VIII.A

Malý futbal - region.kolo - 3.miesto

Veľký futbal-reg.kolo-2.miesto

Fodor Oliver

VIII.B

Malý futbal - region.kolo - 3.miesto

Ľahká atletika - okres.kolo - 3. miesto

Veľký futbal-reg.kolo-2.miesto

David Daniel

 

VIII.B

Malý futbal - region.kolo - 3.miesto

Veľký futbal-reg.kolo-2.miesto

 

Miroslav Kucej

IX.B

Malý futbal - region.kolo - 3.miesto

Veľký futbal-reg.kolo-2.miesto

Ľahká atletika - okres.kolo - 2. Miesto

Oliver Križo

IX.B

Malý futbal – region.kolo – 3.miesto

Veľký futbal-reg.kolo-2.miesto

Ľahká atletika – okres.kolo – 2. miesto

Matej Kminiak

IX.B

Malý futbal – region.kolo – 3.miesto

Veľký futbal-reg.kolo-2.miesto

Karate - MSsZK - 2. miesto

Nosáľ Timotej

 

IX.B

Malý futbal – region.kolo – 3.miesto

Veľký futbal-reg.kolo-2.miesto

Zachar Matej

 

IX.B

Malý futbal – region.kolo – 3.miesto

Veľký futbal-reg.kolo-2.miesto

Šulek Radomír

 

IX.B

Malý futbal – region.kolo – 3.miesto

Veľký futbal-reg.kolo-2.miesto

Stolný tenis1. miesto - okresné kolo

Filip Fekiač

Terézia Uglerová

Jakug Kukliš

Barbora Kuklišová

IV.B

VI.B

VII.B

IX.B

Reprezentácia v celoslovenských a medzinárodných súťažiach v rockandrolle

 

Školský rok 2009/2010

Naši úspešní žiaci  2009/2010

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Barbora Kuklišová

VIII.B

TALENT, UMENIE, KUMŠT – 1. miesto – celoslovenské kolo, hlavná cena ročníka (výroba šperkov Hodruša Hámre)

BIBLIA OČAMI DETÍ -  1. miesto – krajské kolo výtvarnej súťaže

Lucia Micháliková

VIII.B

BIBLIA OČAMI DETÍ – 1. miesto – celoslovenská výtvarná súťaž

TALENT, UMENIE, KUMŠT –  2. miesto – celoslovenská súťaž

POÉZIA A PRÓZA – krajské kolo – 1.miesto

Nikola Ďuricová

IX.B

SLÁVIK SLOVENSKA – 2. miesto – celoslovenská súťaž v speve

ZLATÝ KĽÚČIK – 1. miesto – okresné kolo speváckej súťaže

EURÓPA V ŠKOLE – 1. miesto – obvodové kolo (multimediálny projekt)

Petra Olšiaková

Miroslava Kucejová

VIII.A

UMENIE ZBLÍZKA – ocenená práca v celoslovenskej výtvarnej súťaži

Andrej Trnka

IX.B

RÉTORIKA – regionálne kolo – 3. miesto

POÉZIA A PRÓZA – regionálne kolo – 2. miesto

Lucia Micháliková

VII.B

Biblia očami detí Slovensko – krajské kolo – 1. miesto

Prednes poézie a prózy – okresné kolo – 1. miesto

Petra Soósová

VII.B

BIBLIA OČAMI DETÍ – 3. miesto – krajské kolo

EURÓPA V ŠKOLE – 1. miesto – obvodové kolo – (multim.projekt)

Andrea Ďuricová

III.B

Zlatá brána  - regionálne kolo – 2. miesto

Timravina studnička – okresné kolo – 3.miesto

Šaliansky Maťko – okresné kolo – 1.miesto

Michal Kalinec

VIII.B

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo – 1. miesto

PYTAGORIÁDA - okresné kolo – 2. miesto

Najlepší športovci 2009/2010

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Kamrla Tomáš

9.A

Atletika okres – 4x 1. miesto (300m, štafeta, hod kriketovou loptičkou, družstvo),

Ondrášik Martin

9. B

OK Atletika - 1. miesto, 3. miesto, futbal

Bambura Matej

9. B

OK Atletika - 2. miesto, futbal

Forgáč Matej

7. B

Krajské kolo šach

Dančová Simona

6. B

Majstrovstvá Slovenska Minimax volejbal

Fajčíková Emma

6. B

Majstrovstvá Slovenska Minimax volejbal

Krekáňová Michaela

6. B

Majstrovstvá Slovenska Minimax volejbal

Podhradská Alexandra

6. B

Majstrovstvá Slovenska Minimax volejbal

Mesiariková Michaela

6. B

Majstrovstvá Slovenska Minimax volejbal

Palúchová Dominika

6. A

Majstrovstvá Slovenska Minimax volejbal

 

Školský rok 2008/2009

Naši úspešní žiaci  2008/2009

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Lenka Šichtová

IV.B

Pytagoriáda - okresné kolo – 3. miesto

Prednes poézie a prózy – okresné kolo - 2. miesto, regionálne kolo – 2. miesto

Timravina studnička  - okresné kolo - 1. miesto, celoslovenské kolo – 3. miesto

Nikola Ďuricová

 

VIII.B

TALENT, UMENIE, KUMŠT – celoslovenská súťaž - 3. miesto

Timravina studnička  - okresné kolo - 2. miesto

Zlatý kľúčik – okresné kolo  -1. miesto

Andrej Trnka

VIII.B

Rétorika - okresné kolo - 2. miesto

Timravina studnička – okresné kolo 1. miesto, celoslovenské kolo 3. miesto

Nikola Purdeková

VIII.B

TALENT, UMENIE, KUMŠT – celoslovenská súťaž - 1. miesto

Jana Gondášová

 

VIII..B

Matematická olympiáda - okresné kolo – 1. miesto

Pytagoriáda - okresné kolo – 1. miesto

Olympiáda z AJ - okresné kolo – 3. miesto

Biologická olympiáda - okresné kolo – 1. miesto

Terézia Uglerová

IV.B

Rozprávkové vretienko – okresné kolo – 1. miesto

Šaliansky Maťko – okresné kolo – 2. miesto

Pytagoriáda - okresné kolo – 1. miesto

Lucia Micháliková

VII.B

Biblia očami detí Slovensko – krajské kolo – 1. miesto

Prednes poézie a prózy – okresné kolo - 1. miesto

Janka Šumná

VI.B

Biblia očami detí – krajské kolo – 1. miesto

Petra Soósová

VI.B

Biblia očami detí – krajské kolo – 1. miesto

Dominika Šichtová

VII.B

Biblia očami detí – krajské kolo – 1. miesto

Peter Gombár

V.A

Biblia očami detí Slovensko – krajské kolo – 3. miesto

Pavol Vican

IX.A

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo – 1. miesto

Chemická olympiáda – okresné kolo – 1. miesto

Michal Kalinec

VII.B

Matematická olympiáda - okresné kolo – 2. miesto

Geografická olympiáda – okresné kolo – 3. miesto

Nina Hudáková

III.A

Rozprávkové vretienko – okresné kolo – 2. miesto

Šaliansky Maťko – okresné kolo – 3. miesto

 

Naši úspešní športovci  2008/2009

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Martina Horanská

9.A

Hádzaná okres - 2. miesto, Atletika okres – 3x 1. miesto, 2. Miesto (skok do diaľky, družstvo, štafeta, 60m)

Ďuricová Nikola

8.B

Atletika okres – 3x 1. miesto (300m, družstvo, štafeta)

Kmeť Jaroslav

9.B

Atletika okres – 3x 1. miesto (hod krik. loptičkou, družstvo, štafeta)Atletika kraj – 2x 3. miesto (hod krik. loptičkou, štafeta)

Kamrla Tomáš

8.A

Atletika okres – 3x 1. miesto (300m, štafeta, družstvo), 3. miesto diaľka, Atletika kraj – 3. miesto (štafeta)

Bystriansky Andrej

9.A

Atletika kraj – 3. miesto (štafeta), futbal

Mikuš Marek

9.A

Atletika kraj – 3. miesto (štafeta), futbal

Slobodová Sára

2.A

Atletika okres - 1. miesto diaľka,, 2. miesto 50m

Ďurica David

4.B

Atletika okres - 1. miesto diaľka,, 2. miesto 50m

Marcinek Marco

3.A

Atletika okres – 2x 1. miesto (diaľka, 50m)

 

Školský rok 2007/2008

Naši úspešní žiaci  2007/2008

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Dominika Hustinová

8.B

Celoslovenské TUK  (talent, umenie, kumšt) - 1. miesto

Lucia Micháliková

6.B

Biblia očami detí Slovensko - 2. miesto, kraj - 1. miesto Prednes poézie a prózy okres - 2. miesto

Rebeka Pázmanyová

4.B

Biblia očami detí Slovensko - 3. miesto, kraj - 2.     

miesto, prednes poézie - región 2. miesto

Adriana Ďuricová

9.B

Matematická olympiáda okresné kolo - 1. miesto, celoslovenské TUK  (talent, umenie, kumšt) - 3. miesto)

Adriana Urbanová

4.A

Rétorika: 3.m. regionálne kolo, 3.m. okresné kolo

Nikola Ďuricová

 

7.B

Poézia a próza okres - 1. miesto

Timravina studnička okres - 1. miesto, Šaliansky Maťko okres - 2. miesto

Jana Gondášová

 

7.B

Matematická olympiáda: 2.m. okresné kolo

Olympiáda z AJ: 1.m.okresné kolo

Biologická olympiáda: 1.m. okresné kolo

 

Barbora Hanzlíková

 

9.A

Biologická olympiáda okres - 2. miesto

Chemická olympiáda okres - 2. miesto

Geografická olympiáda okres - 1. miesto

Andrej Trnka

7.B

Rétorika okres - 2. miesto, prednes poézie a prózy     

región - 1. miesto, okres - 2. miesto

Stehlíková Marianna

8.A

Regionálna súťaž Poznaj a chráň - 1. miesto

Hukelová Dana

8.A

Regionálna súťaž Poznaj a chráň - 1. miesto

Ľubomír Lipták

8.B

Regionálna súťaž Poznaj a chráň - 1. miesto

Kyseľ Ján

8.A

Regionálna súťaž Poznaj a chráň - 1. miesto

 

Naši úspešní športovci  2007/2008

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenia v súťažiach

Martina Horanská

8.A

Hádzaná okres - 2. miesto, basketbal okres - 2. miesto

Atletika kraj - 2. miesto 60m, okres - 1. miesto 60m,

1. miesto štafeta, 2. miesto diaľka, 2. miesto družstvo

Jamnická Silvia

9.A

Hádzaná okres - 2. miesto, basketbal okres - 2. miesto

Volejbal región - 3. miesto, okres - 1. miesto

 Atletika okres - 1. miesto 300m 2. miesto družstvo

Baculíková Ivana

9.A

Basketbal okres - 2. miesto

Volejbal región - 3. miesto, okres - 1. miesto

Atletika okres - 1. miesto 800m 2. miesto družstvo

Krnáčová Dana

8.A

Hádzaná okres - 2. miesto, basketbal okres - 2. miesto

Atletika okres - 2. miesto 60m, 1. miesto štafeta, 2. miesto družstvo

Ďuricová Adriana

9.B

Basketbal okres - 2. miesto, volejbal región - 3. miesto, okres - 1. miesto, atletika okres - 1. miesto štafeta

Výbošťoková Michaela

8.A

Hádzaná okres - 2. miesto, Basketbal okres - 2. miesto

Atletika okres - 3. miesto guľa, 2. miesto družstvo

Vilhanová Bibiána

8.A

Hádzaná okres - 2. miesto, basketbal okres - 2. miesto

Atletika okres - 3. miesto 800 m, 2. miesto družstvo

Kmeť Jaroslav

8.B

Atletika okres - 1. miesto hod krik. loptičkou, 2. miesto družstvo, 3. miesto štafeta

Marcinek Marco

2.A

Minifutbal okres - 3. miesto, Atletika okres - diaľka

1. m, 50m 1. miesto

Michaela Korená

7.A

Volejbal región - 3. miesto, okres - 1. miesto, atletika okres - 1. miesto štafeta

Vilhanová Bibiána

8.A

Hádzaná okres - 2. miesto, basketbal okres - 2. miesto

Atletika okres - 3. miesto guľa, 2. miesto družstvo

Kamrla Tomáš

7.A

Atletika okres - 2. miesto diaľka, 2. miesto hod krik. loptičkou, 3. miesto štafeta, 2. miesto družstvo

Daniel David

5.B

Atletika okres - 1. miesto štafeta, 2. miesto 60m Minifutbal okres - 2. miesto

Ďurica Daniel

3.B

Minifutbal okres - 2. miesto, atletika okres - hod kr. lopt. 1. m, diaľka 2. miesto

Križo Oliver

6.B

Minifutbal okres - 2. miesto, atletika okres - 1. miesto štafeta, 3. miesto hod krik. loptičkou

Zachar Matej

6.B

Minifutbal okres - 2. miesto, atletika okres - 1. miesto štafeta, 3. miesto skok do výšky

 

Školský rok 2006/2007

Šach - okresné kolo - 13.10.2006

1. miesto: Erika Krnáčová

2. miesto: Matej Forgáč

 

Timravina studnička - 18.10.2006

I. kategória - 2. miesto: Michaela Slamková

II. kategória - 1. miesto: Nikola Ďuricová

                         2. miesto: Andrej Trnka

III. kategória - 2. miesto: Tímea Chamutiová

 

Šach - krajské kolo - 15.11.2006

1. miesto: Erika Krnáčová

 

Stolný tenis - okresné kolo - 14.12.2006

1. miesto: Eva Stehlíková

2. miesto: Lenka Tranová, Ján Stehlík

1. miesto: žiačky - družstvá

2. miesto: žiaci - družstvá

 

Olympiáda - nemecký jazyk - 11.1.2007

1. miesto: Martin Sokol

 

Olympiáda - anglický jazyk - 17.1.2007

2. miesto: Filip Zachar

 

Stolný tenis - regionálne kolo - 9.1.2007

1. miesto: Eva Stehlíková, Lenka Tranová, Dominika Hustinová

 

Geografická olympiáda - okresné kolo - 8.-9.2.2007

2. miesto: Lukáš Krekáň (5. roč.)

3. miesto: Martin Kovačič (6. roč.)

3. miesto: Jozef Paulišin (7. roč.)

2. miesto: Barbora Hanzlíková (8. roč.)

 

Rozprávkové vretienko - okresné kolo - 23.2.2007

1. miesto: Lenka Šichtová - I. kategória

1. miesto: Nikola Ďuricová - II. kategória

 

Chemická olympiáda - okresné kolo - 16.3.2007

1. miesto: Katarína Gužmerová - kategória Dz

3. miesto: Michaela Gavuríková - kategória Dz

 

Biblická olympiáda - okresné kolo - 19.3.2007

2. miesto: Veronika Bohušová, Katarína Gužmerová, Jana Kružliaková

 

Fyzikálna olympiáda - okresné kolo - 21.3.2007

1. miesto: Dana Lormusová

 

Rozprávkové vretienko - krajské kolo - 22.3.2007

3. miesto: Nikola Ďuricová

 

Pytagoriáda -  okresné kolo - 26.3.2007

3. ročník
1. miesto: Mikuláš Národa

4. ročník
2. miesto: Matej Lukeš

5. ročník
1. miesto: Michal Kalinec

6. ročník
1. miesto: Jana Gondášová

7. ročník
1. miesto: Ján Kyseľ

8. ročník
2. miesto: Barbora Hanzlíková

 

Prednes poézie a prózy - okresné kolo - 29.3.2007

1. miesto: Diana Dávidová - II. kategória - próza

3. miesto: Jana Gondášová - II. kategória - poézia

3. miesto: Ivan Vidiečan - I. kategória - poézia

 

Rétorika - okresné kolo - 25.4.2007

1. miesto: Jana Gondášová - 6. ročník

3. miesto: Adriana Urbanová - 4. ročník

 

4. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže žiakov 8. a 9. ročníkov - Hodruša - Hámre - 20.4.2007

1. miesto: Tímea Chamutiová za prácu "tanečný šperk"

 

Ľahká atletika - okresné kolo

Kategória starší žiaci - 24.5.2007

1. miesto: Dana Krnáčová - beh na 60 m
1. miesto: Silvia Vyletelová - beh na 300 m
1. miesto: Lukáš Bambura - beh na 1000 m
1. miesto: Jaroslav Kmeť - beh na 60 m
1. miesto: Marek Melicherčík - skok do výšky
1. miesto: štafeta 4x60 m - dievčatá

2. miesto: Ivana Baculíková - beh na 800 m
2. miesto: Silvia Jamnická - beh na 300 m
2. miesto: Martin Gyetven - beh na 300 m
2. miesto: Martina Horanská - skok do diaľky
2. miesto: Róbert Mesiarik -  skok do výšky
2. miesto: Erika Krnáčová - skok do výšky
2. miesto: štafeta 4x60 m - starší žiaci

3. miesto: Ivana Baculíková - hod kriketovou loptičkou
3. miesto: Martina Horanská - beh na 60 m
3. miesto: Dana Krnáčová - skok do výšky
3. miesto: Róbert Mesiarik - skok do diaľky
3. miesto: Adriana Ďuricová - beh na 300 m
3. miesto: Eva Stehlíková - beh na 800 m
3. miesto: Zuzana Buzáková - skok do diaľky
3. miesto: Matej Korený - vrh guľou

Kategória mladší žiaci - 28.5.2007

1. miesto: Dávid Ďurica - skok do diaľky
1. miesto: Marek Budáč - hod kriketovou loptičkou
1. miesto: Emma Fajčíková - skok do diaľky
1. miesto: Jakub Kmeť - skok do diaľky
1. miesto: Adriana Urbanová - beh na 400 m

2. miesto: Marco Marcinek - skok do diaľky
2. miesto: Ivana Kanálová - skok do diaľky
2. miesto: Štefan Gelieň - beh an 50 m
2. miesto: Terézia Novosadová - hod kriketovou loptičkou
2. miesto: Dávid Daniel - skok do diaľky
2. miesto: Lucia Výbošťoková - hod kriketovou loptičkou

3. miesto: Marco Marcinek - beh na 50 m
3. miesto: Emma Fajčíková - beh na 50 m

Kategória mladší žiaci - 30.5.2007

1. miesto: Tomáš Kamrla - skok do diaľky
1. miesto: Tomáš Kamrla - hod kriketovou loptičkou
1. miesto: Matej Bambura - beh na 1000 m
1. miesto: štafeta 4x60 m - dievčatá
1. miesto: štafeta 4x60 m - chlapci

2. miesto: Michaela Korená - skok do výšky
2. miesto: Martin Ondrášik - beh na 1000 m

3. miesto: Michaela Korená - skok do diaľky
3. miesto: Laura Longauerová - skok do výšky
3. miesto: Silvia Vyletelová - beh na 60 m
3. miesto: Nikola Ďuricová - beh na 60 m