Triedy

Zoznam tried


 

Logo
triedy


 

Triedny
učiteľ


 

Zoznam žiakov


 


Rozvrh


 


Galérie tried


 


Rôzne


 

1.A

  Mgr. Alena
Fričová

enlightened

   

1.B

  Mgr. Monika Chamutiová

enlightened

   

1.C

  Mgr. Jana Stančíková

enlightened

   

2.A

Mgr. Karin
Hanesová

2.B

Mgr. Erika Melicherčíková  

2.C

Mgr. Silvia Horníková

3.A

Mgr. Lenka
Chamulová

3.B

Mgr. Anna
Halajová

4.A

Mgr. Zdenka Výbošťoková

enlightened  

4.B

Mgr. Jana
Krnáčová

enlightened

5.A

Mgr. Katarína Budáčová

enlightened

 

5.B

Mgr. Lenka Wilimová

enlightened

 

6.A

Mgr. Viera Jaloviarová

enlightened

 

6.B

Ing. Eva Ludvighová

enlightened

 

7.A

Mgr. Monika Paľková, PhD.

enlightened

 

7.B

Mgr. Eva
Ostrihoňová

enlightened

 

8.A

Mgr. Gabriela Kuklišová

enlightened

 

8.B

Mgr. Silvie Kamenská

enlightened

 

9.A

RNDr. Soňa Kyseľová

enlightened

 

9.B

Mgr. Jana
Kuzárová

enlightened