Triedy

Zoznam tried


 

Logo
triedy


 

Triedny
učiteľ


 

Zoznam žiakov


 


Rozvrh


 


Galérie tried


 


Rôzne


 

1.A

Mgr. Jana Stančíková

1.B

Mgr. Erika Melicherčíková  

1.C

Mgr. Silvia Horníková

2.A

Mgr. Lenka
Chamulová

2.B

Mgr. Anna
Halajová

3.A

Mgr. Zdenka Výbošťoková

enlightened  

3.B

Mgr. Jana Krnáčová

enlightened

4.A

Mgr. Alena
Fričová

enlightened

 

4.B

Mgr. Monika Chamutiová

enlightened

 

5.A

Mgr. Viera Jaloviarová

enlightened

 

5.B

Ing. Eva Ludvighová

enlightened

 

6.A

Mgr. Monika Paľková, PhD.

enlightened

 

6.B

Mgr. Eva
Ostrihoňová

enlightened

 

7.A

Mgr. Gabriela Kuklišová

enlightened

 

7.B

Mgr. Silvie Kamenská

enlightened

 

8.A

RNDr. Soňa Kyseľová

enlightened

 

8.B

Mgr. Jana Kuzárová

enlightened

 

9.A

Mgr. Katarína Budáčová

enlightened

 

9.B

Mgr. Lenka Wilimová

enlightened