Predmety

 

Názov predmetu


 


Skratka


 


   Učiteľ (skratka)


 

Zoznam používanej
literatúry


 

 

Anglický jazyk

ANJ

Mgr. Katarína Budáčová (Bud)
Mgr. Bohuslav Ilavský (Ila)
Ing. Renata Juríková, PhD. (Jur)
Mgr. Eva Ostrihoňová (Ost)

Mgr. Monika Paľková, PhD. (Pal)

1.roč.2.roč.; 3.roč.4.roč.
5.roč.; 6.roč.; 7.roč.; 8.roč.; 9.roč.

 

Biológia

BIO Mgr. Viera Jaloviarová (Jal) 5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
 

Dejepis

DEJ

Mgr. Jana Kuzárová (Kuz)

 
 

Etická výchova

ETV

Mgr. Slavomír Ciglan (Cig)
Mgr. Bohuslav Ilavský (Ila)

 
 

Fyzika

FYZ

Mgr. Gabriela Kuklišová (Kuk)
RNDr. Soňa Kyseľová (Kys)

 

 

Geografia

GEO

Mgr. Jana Kovačičová (Kov)

5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.; 9.roč.

 

Hudobná výchova

HUV

Mgr. Jana Kovačičová (Kov)

 

 

Chémia

CHEM

Mgr. Gabriela Kuklišová (Kuk)

8.roč.9.roč.

 

Informatika

INF

Mgr. Eva Kuráková (Kur)
Ing. Eva Ludvighová (Lud)

 
 

Matematika

MAT

RNDr. Soňa Kyseľová (Kys)
Ing. Eva Ludvighová (Lud)
Ing. Veronika Ruszóová (Rus)

 
 

Náboženská výchova

NAV

Mgr. Anna Podhorová (Pod)

 
 

Nemecký jazyk

NEJ

Mgr. Silvie Kamenská (Kam)
Mgr. Lenka Chamulová (Cha)

 
 

Občianska náuka

OBN

Mgr. Jana Kuzárová (Kuz)
Mgr. Lenka Wilimová (Wil)

5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
 

Ruský jazyk

RUJ

Mgr. Ľudmila Ďuricová (Dur)
Mgr. Jana Kovačičová (Kov)

6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
 

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

Mgr. Anna Halajová (Hal)
Mgr. Silvie Kamenská (Kam)

Mgr. Monika Paľková, PhD. (Pal)
Mgr. Lenka Wilimová (Wil)

5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.

5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.

 

Svet práce

SVP

Mgr. Eva Kuráková (Kur)

 
 

Technická výchova

TECH

Mgr. Eva Kuráková (Kur)

 
 

Telesná a športová výchova

TSV

Mgr. Slavomír Ciglan (Cig)
Mgr. Ľudmila Ďuricová (Dur)

 
 

Výchova umením

VYU

Mgr. Eva Kuráková (Kur)

8.ročník; 9.ročník
 

Výtvarná výchova

VYV

Mgr. Eva Kuráková (Kur)

1.stupeň; 2.stupeň