Poďakovanie

Otvorenie školského roka 2016-2017

Dňa 5. 9. 2016 sme v námorníckom duchu slávnostne otvorili nový školský rok 2016-2017. Všetkým žiakom, pedagógom, zamestnancom, ale hlavne novým prváčikom prajeme úspešnú plavbu.  

Poistenie

Základné školy majú základnú poistnú sumu 50€ a poistné je 0,68€. Ak je žiak odkázaný na používanie zdravotnej pomôcky vyššej hodnoty, možno poistenie dojednať individuálne, maximalne na 5-násobok poistnej zmluvy (1,36€,2,04€, 2,72€, 3,40€). Poistený sa podieľa na plnení každej poistnej udalosti sumou 6,64€.

Škola volá ...

V pondelok 5.9 začína nový školský rok 2016/2017. Nových prvákov spolu s rodičmi a  žiakov 2.-9. ročníka uvítame o 8,00 hod na školskom dvore. V tento deň sa v školskej jedálni nevarí, ale ŠKD funguje. Začiatok vyučovania je v utorok podľa rozvrhu.

Tešíme sa na vás.

Športové aktivity

Vážení rodičia

súkromné centrum SCVČ Majačik Vám ponúka program pre Vaše deti na posledné prázdninové dni, ktoré môžu stráviť na športových aktivitách.

Ak majú vaše deti záujem a sú vo vekovej kategórii,nech prídu a radi ich uvítame.Je to zdarma. Treba si len doniesť  športové oblečenie, na bowling stačia prezuvky. / viď príloha - pokyny /. Turnaj sa uskutoční pri dostatočnom počte záujemcov /20 - 32 /

Výzva na predloženie ponuky pre zakázku

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu Detva predkladá výzvu na predloženie ponuky pre zakázku.

LETNÝ TÁBOR TULÁČIK

V dňoch od 4.júla do 8. júla Súkromné centrum voľného času zorganizovalo letný prímestský tábor pre 35 detí z Podpoľania. Deti počas 5 dní navštívili mnoho zaujímavých lokalít.  Viac informácií si môžete prečítať tu.

Poďakovanie

INTERAKTÍVNA VÝSTAVA V TVOJEJ ŠKOLE

V dňoch 20.6.2016 - 23.6.2016 bola na našej škole nainštalovaná výstava pod názvom: Technika - vedecká hračka. Interaktívna výstava priblížila naším žiakom techniku a niektoré jej pojmy a fenomény prostredníctvom vedeckých hračiek vhodných na hranie spojené s poznávaním a učením. „Vedecká hračka“ je odborné pomenovania dobrej a kvalitnej hračky, ktorá jednoznačne demonštruje, približuje alebo využíva konkrétny prírodný alebo technický fenomén.

SOM FÉR

Dňa 17. 6.2016 sme sa zúčastnili vyhodnotenia viac-žánrovej súťaže o rovnosti a rovnocennosti s názvom SOM FÉR. Súťaž vyhlásilo občianske združenie Equity pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej.  Vyhodnotením nás v Slovenskom národnom divadle sprevádzala herečka Gabika Dzuríková, Zuzana Fialová, Robo Jakab a ďalšie známe tváre.

Stránky

Odoberať ZŠ Júliusa Juraja Thurzu DETVA RSS