POCHOD STRAŠIDIEL

Dňa 26. októbra 2016 sa už po 9.krát uskutočnil LAMPIÓNOVÝ POCHOD STRAŠIDIEL, ktorý sa začal o 18.30 h pred Kultúrnym domom A. Sládkoviča. Pri ZŠ J. J. Thurzu sa zišli strašidlá z celého okolia a netrpezlivo vyčkávali všetkých účastníkov sprievodu. Vábili svoje "obete" svetielkami,  rozžiarenými tekvicovými  strašidlami, tajomnou hudbou aj "zázračným" elixírom, ktorý pripravovali v kotli čarodejnice.

OZNAM

Oznamujeme rodičom a klientom, že od 18.10.2016 sú v platnosti nové účty našej školy v Slovenskej sporiteľni a.s.:

STRAVOVACÍ ÚČET (platby ŠJ  – stravné): SK87 0900 0000 0051 2001 0644

PRÍJMOVÝ ÚČET (platby ŠKD):  SK84 0900 0000 0051 2001 0601

POCHOD STRAŠIDIEL

Dňa 26. 10. 2016 sa na našej škole uskutoční Lampiónový pochod strašidiel. Bližšie informácie si môžete pozrieť TU.

PASOVANIE PRVÁKOV

Dňa 19. 10. 2016 sa na našej škole uskutočnila Pasovačka prvákov pod vedením p. vychovávateliek a triednych učiteliek 1. A, 1. B a 1. C. Nádejní plavčíci si zmerali sily v rýchlosti, obratnosti a šikovnosti a ukázali nám, že po práci sa vedia aj zabaviť - každá trieda zaspievala a namaľovala svoju triednu učiteľku.

NÁMORNÍCKE FOTOGRAFOVANIE

Dňa 10. 10. 2016 sa na našej škole opäť uskutočnilo "Námornícke fotografovanie" pod taktovkou Janky Karlíkovej. Tvorivé fotografie budú zdobiť dvere našich tried.

Zber papiera

V dňoch 4. 10. - 11. 10. 2016 sa na našej škole uskutočnil jesenný zber papiera. Poradie jednotlivých tried a najlepších jenotlivcov si môžete pozrieť TU.

Heslo dňa

Dňa 11. 10. 2016 náš Školský parlament zorganizoval aktivitu pod názvom "Heslo dňa PLYŠÁK".  

STUPŇOVANÝ ŠTRAJK

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra, je oslavou jazykovej rozmanitosti Európy. Pripomenuli sme si ho aj my dňa 30. 9. rôznymi aktivitami a zvukovými nahrávkami počas hodín anglického jazyka.

Pravda o drogách

Vo svete sa o drogách veľa hovorí - na uliciach, na internete a v TV. Táto téma bola aktuálna aj na na našej škole. Dňa 7.9.2016 sa uskutočnila prednáška Pravda o drogách, ktorej sa zúčastnili žiaci 4., 6. a 7. ročníka. 

Stránky

Odoberať ZŠ Júliusa Juraja Thurzu DETVA RSS