ANGLICKÉ VÍŤAZSTVO

Dňa 17. 1. 2017 sme mali dôvod na radosť. A obrovskú! Traja žiaci našej školy, podobne ako traja králi, sa vrátili z okresného kola olympiády v anglickom jazyku s príjemnou správou - obsadili tri víťazné miesta. V kategórii 1B vyhral 1. miesto Š. Hudák z 8. B, 2. miesto patrilo M. Nôtovi z 9. A. V kategórii 1A obsadila 1. miesto L. Prítulová zo 7. B. Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalšom kole. 

PREDVIANOČNÉ AKTIVITY

December bol plný príjemných stretnutí. Mikuláš spolu s anjelmi a čertami najskôr vítali všetkých pri vstupe do školy, no a neskôr navštevovali triedy, aby za pesničku či básničku obdarovali deti sladkosťami.Pod vedením p. uč. Podhorovej nám deti I. stupňa dokázali, že sú medzi nami hudobné aj recitačné talenty.

SANTA CUP 2016

Dňa 21.12. 2016 sme pre žiakov našej školy usporiadali už šiesty ročník turnaja vo florbale tzv. SANTA CUP. Hralo sa v dvoch kategóriách 5.-6. ročník a 7.-9. ročník. Turnaj je u žiakov veľmi obľúbený a tento rok sa do hry zapojili aj dievčatá zo 7.A triedy. Po skončení boli všetky triedy ocenené diplomami, sladkosťami a putovnými pohármi. 

ZÁŽITKOVÉ UČENIE

Dňa 5. 12. 2016 sa deti 1.A, 1.C, 3.A a 3.B mali možnosť zoznámiť s pieskovou animáciou priamo v priestoroch školy. Predviedla ju animátorka Marika Koňařová zo Zlína, ktorá sa preslávila v televíznej talentovej súťaži kreslením do piesku v sprievode hudby. Deti oboznámila s technikou pieskovej animácie. Po oboznámení deťom predviedla ukážky so zimnou tematikou a jednotlivými ročnými obdobiami za sprievodu relaxačnej hudby. V závere si deti vyskúšali samotnú pieskovú animáciu.

NOEMOVA ARCHA

Aj tento rok sa štvrtáci tešili na výrobu noemovej archy, ktorá je ročníkovým symbolom z predmetu Náboženská výchova. Mohli sa zapojiť všetci žiaci 4.A a 4.B triedy. A výsledok bol úžasný. O "Najkrajšiu Noemovu archu" hlasovali žiaci celej školy a rozhodli o víťazke Sofii Országhovej zo 4.B triedy.

ŠKOLA S REŠPEKTOM

Dňa 24.11.2016 v Bratislave sa naša škola zúčastnila a prezentovala na konferencii pod názvom Školy s rešpektom, ktorú zorganizovala Koalícia pre deti Slovenska (KDS) a Nadácia pre deti Slovenska (NDS). Hlavným cieľom konferencie s medzinárodnou účasťou bolo priblíženie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, v kontexte medzinárodných trendov a skúseností s aktuálnou reformou kurikula vo Fínsku.

BURZA SŠ

Dňa 29.11.2016 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník ,,Burzy SŠ“. Akcie sa zúčastnilo 22 stredných škôl z okresov Detva, Zvolen, Lučenec, Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Brezno. Žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ v okrese Detva boli ponúknuté informácie o študijných zameraniach na vybraných stredných školách a tiež informácie o možnostiach uplatniť sa na trhu práce.

VYHODNOTENIE PODUJATIA

TESTOVANIE ŽIAKOV

Dňa 23.11.2016 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka v triedach 5.A, 9.B, 7.B a PC (1. poschodie). Povolenou pomôckou pre žiakov je iba modré pero (nie atramentové alebo gelové). Po skončení testovania žiaci pokračujú v riadnom vyučovaní podľa rozvrhu. 

Časový harmonogram:

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

DETVA MÁ TALENT

Dňa 15. 11. 2016 o 17,00 hod sa v DK A. Sládkoviča uskutoční súťaž pod názvom "Detva má talent". Bližšie informácie si môžete pozrieť tu.

Stránky

Odoberať ZŠ Júliusa Juraja Thurzu DETVA RSS