ZÁŽITKOVÉ UČENIE

Dňa 5. 12. 2016 sa deti 1.A, 1.C, 3.A a 3.B mali možnosť zoznámiť s pieskovou animáciou priamo v priestoroch školy. Predviedla ju animátorka Marika Koňařová zo Zlína, ktorá sa preslávila v televíznej talentovej súťaži kreslením do piesku v sprievode hudby. Deti oboznámila s technikou pieskovej animácie. Po oboznámení deťom predviedla ukážky so zimnou tematikou a jednotlivými ročnými obdobiami za sprievodu relaxačnej hudby. V závere si deti vyskúšali samotnú pieskovú animáciu.

NOEMOVA ARCHA

Aj tento rok sa štvrtáci tešili na výrobu noemovej archy, ktorá je ročníkovým symbolom z predmetu Náboženská výchova. Mohli sa zapojiť všetci žiaci 4.A a 4.B triedy. A výsledok bol úžasný. O "Najkrajšiu Noemovu archu" hlasovali žiaci celej školy a rozhodli o víťazke Sofii Országhovej zo 4.B triedy.

ŠKOLA S REŠPEKTOM

Dňa 24.11.2016 v Bratislave sa naša škola zúčastnila a prezentovala na konferencii pod názvom Školy s rešpektom, ktorú zorganizovala Koalícia pre deti Slovenska (KDS) a Nadácia pre deti Slovenska (NDS). Hlavným cieľom konferencie s medzinárodnou účasťou bolo priblíženie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, v kontexte medzinárodných trendov a skúseností s aktuálnou reformou kurikula vo Fínsku.

BURZA SŠ

Dňa 29.11.2016 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník ,,Burzy SŠ“. Akcie sa zúčastnilo 22 stredných škôl z okresov Detva, Zvolen, Lučenec, Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Brezno. Žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ v okrese Detva boli ponúknuté informácie o študijných zameraniach na vybraných stredných školách a tiež informácie o možnostiach uplatniť sa na trhu práce.

VYHODNOTENIE PODUJATIA

TESTOVANIE ŽIAKOV

Dňa 23.11.2016 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka v triedach 5.A, 9.B, 7.B a PC (1. poschodie). Povolenou pomôckou pre žiakov je iba modré pero (nie atramentové alebo gelové). Po skončení testovania žiaci pokračujú v riadnom vyučovaní podľa rozvrhu. 

Časový harmonogram:

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

DETVA MÁ TALENT

Dňa 15. 11. 2016 o 17,00 hod sa v DK A. Sládkoviča uskutoční súťaž pod názvom "Detva má talent". Bližšie informácie si môžete pozrieť tu.

VÝSTAVA O KOZMONAUTIKE

Dňa 9. 11. 2016 sa žiaci 5. - 8. ročníka zúčastnili výstavy o kozmonautike Cosmos Discovery v bratislavskej Inchebe. Každý návštevník pri vstupe dostal Space Card s menom a príbehom reálneho kozmonauta. Na ploche približne 3000 m2 sme mohli obdivovať stovky exponátov - ruský Sputnik, raketu Mercury, mesačné vozidlo Lunochod, kozmické skafandre, časti kozmických lodí, vesmírne stanice, motor rakety Saturn, základné moduly ruského Soyuzu a mnoho iných zaujímavostí.

RIADITEĽSKÉ VOĽNO PIATOK 11.11.2016

Riaditeľ Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu v Detve   P O S K Y T U J E   žiakom školy na deň 11.11.2016 (piatok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO

z technicko-organizačných dôvodov (rekonštrukcia ležatých a stúpacích rozvodov vody). V prevádzke nie je ani školská jedáleň a školský klub detí. Vyučovanie pokračuje v pondelok 14.11.2016.

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu v Detve   P O S K Y T U J E   žiakom školy na deň 4.11.2016 (piatok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO

z technicko-organizačných dôvodov (rekonštrukcia ležatých a stúpacích rozvodov vody). V prevádzke nie je ani školská jedáleň a školský klub detí. Vyučovanie pokračuje v pondelok 7.11.2016.

Stránky

Odoberať ZŠ Júliusa Juraja Thurzu DETVA RSS