THE SCHOOL DANCE

Radosť z tanca
 
   15.júna 2012 sa žiaci J.J.Thurzu  z Detvy zúčastnili celoslovenského finále, ktorú už tretí rok pre všetky stredné a základné školy vyhlasuje firma Agemsoft Bratislava. Prvé dva ročníky sa venovali projektom a projektovému vyučovaniu s použitím digitálneho obsahu Planéty vedomostí a tento rok  firma dala prednosť netradičnej forme prezentácie žiakov  - tancu. Tento ročník dostal názov The School Dance.

THURZO´S OLYMPIC GAMES

Pri príležitosti MDD náš školský parlament zorganizoval súťaž medzi triedami "THURZO´S  OLYMPIC  GAMES", ktorá bola zameraná na športové aktivity . Zároveň sa uskutočnila aj súťaž o najkrajšiu a najvýstižnejšiu nástenku k tejto téme.
Víťaznou triedou sa stala 7.A.
 

Stránky

Odoberať ZŠ Júliusa Juraja Thurzu DETVA RSS