THURZO´S OLYMPIC GAMES

Pri príležitosti MDD náš školský parlament zorganizoval súťaž medzi triedami "THURZO´S  OLYMPIC  GAMES", ktorá bola zameraná na športové aktivity . Zároveň sa uskutočnila aj súťaž o najkrajšiu a najvýstižnejšiu nástenku k tejto téme.
Víťaznou triedou sa stala 7.A.
 

Stránky

Odoberať ZŠ Júliusa Juraja Thurzu DETVA RSS