Celoškolské združenie rodičov školy - 8. 10. 2013 - utorok

Vážení rodičia,

pozývame Vás na celoškolské združenie rodičov školy,

ktoré sa uskutoční dňa 8. 10. 2013  o 17, 00 hodine v školskej jedálni.

Po skončení budú pokračovať triedne schôdzky rodičov.

Oznámenie o začatí verejného obstarávania

 Základná škola Júliusa Juraja Thurzu v Detve oznamuje začatie verejného obstarávania na školský nábytok - lavice v počte 14 a stoličky v počte 28.

9.9.2013

Začiatok školského roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie školského roku 2013/2014 sa uskutoční v pondelok 2.9.2013 o 8:00 hod. na školskom dvore. Strava v školskej jedálni sa tento deň nepodáva.
>> Pozrite si fotogalériu z otvorenia <<

Oznámenie o začatí verejného obstarávania

Vedenie ZŠ J.J.Thurzu v Detve oznamuje začatie verejného obstarávania na rekonštrukciu šatní pri telocvični školy.

17.07.2013

Výsledky žiakov v projekte KOMPARO (testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky

Dňa 8. novembra 2012 písali žiaci 9. ročníka testy so slovenského jazyka a matematiky prostredníctvom celonárodného projektu KOMPARO.
Svojimi celkovými výsledkami sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

Príjemné prežitie vianočných prázdnin

Želáme príjemné prežitie vianočných prázdnin, ktoré sa začínajú v  pondelok 24.decembra 2012.
Po ich skončení nastupujeme do školy  v utorok 8. januára 2013.

Zápis detí do 1. ročníka

RIADITEĽSTVO ZŠ  J.J.THURZU  V  DETVE UL. A.BERNOLÁKA 20  (4.ZŠ) OZNAMUJE RODIČOM,
ŽE V DŇOCH 15.a 16. JANUÁRA 2013 SA USKUTOČNÍ ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
            V ČASE OD 14.oo DO 17.oo HODINY  V 4.A TRIEDE – PRÍZEMIE VPRAVO.
(Zápisu sa zúčastňujú deti, ktoré k 1.9.2013 dovŕšia 6 rokov a deti, ktoré mali odklad.)
Na zápis je potrebné priviesť dieťa, doniesť jeho rodný list, občiansky preukaz rodiča a 15 € na zabezpečenie nákupu pracovných zošitov a nadštandardných učebných pomôcok.

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naša kolegyňa Mgr. Anka Kružliaková nás navždy opustila dňa11.12.2012.
Posledná rozlúčka bude v piatok 14.12.2012 o 14:00 hod v Kostole sv. Františka Assiského a o 15:00 hod. v Dome smútku v Detve.
Česť jej pamiatke!

Škola galériou

Škola galériou

V rámci projektu Tesco pre zdravšie mestá Nadácie Pontis dostali žiaci  ZŠ J.J.Thurzu v Detve šancu podieľať sa na projekte s názvom Škola galériou, ktorý realizovali od marca do septembra 2012 pod vedením p. učiteľky Kuklišovej. Hlavnou myšlienkou projektu bolo prepojenie viacerých zložiek umenia s ekológiou.

Nový školský rok 2012/2013 sa začal

V pondelok, 3. septembra 2012, sa otvorili brány našej školy pre všetkých oddýchnutých žiakov.

>> Pozrite si našu fotogalériu z oficiálneho otvorenia školského roku 2012/2013 <<

Stránky

Odoberať ZŠ Júliusa Juraja Thurzu DETVA RSS