ZÁPIS 2017

Zápis detí do 1. ročníka máme úspešne za sebou. Ďakujeme Vám za dôveru! 

PONUKA TÁBOROV

SCVČ MAJAčik ponúka 2 letné denné tábory.  

Prihlášku prosím vyplniť a poslať  na e-mail maria.lesanekova@gmail.com.

Po uzavretí prihlášok  23.6.2017 Vám zašleme na Váš e-mail oznam o stretnutí rodičov ohľadom tábora, kde budú doplnené ďalšie tlačivá k táboru, podpis prihlášky a zaplatenie  poplatku  za tábor.

KURZ PRVEJ POMOCI

Dňa 16. 5. 2017 sa žiaci druhého až štvrtého ročníka zúčastnili kurzu prvej pomoci, ktorý im sprostredkovala nezisková organizácia Falck. Inštruktori naučili deti, ako zachrániť ľudský život a poskytnúť prvú pomoc. Kurz prebiehal zážitkovou, hravou formou tak, aby téme deti čo najlepšie porozumeli. Počas neho sa žiaci dozvedeli, ako správne postupovať pri uštipnutí hmyzom, ako správne privolať sanitku a čo treba povedať operátorovi do telefónu. Zložité postupy prvej pomoci či resuscitáciu im pomáhal vysvetliť plyšový medveď Miško.

PROJEKT "RECYKLUJEME"

V tomto školskom roku sa trieda 2.A zapojila do súťažného projektu, ktorý vyhlásila nezisková organizácia Edulab Bratislava, v rámci spustenia nového vzdelávacieho portálu www.kozmix.sk. Z tém, ktoré boli zverejnené na portáli si vybrali tému recyklujeme práve preto, lebo je veľmi aktuálna a dotýka sa hlavne našich detí. Viac informáci o projekte nájdete TU.

TALENTY PODPOĽANIA

Dňa 20. apríla 2017 sa v Koncertnej  sále ZUŠ uskutočnil 3. ročník súťaže v prednese a speve pod názvom "Talenty podpoľania" do ktorej sa zapojili aj  žiačky 1. C našej školy,  Dievčatá spomedzi 40 účastníkov obstáli veľmi pekne. 1. miesto: Karolína Buzáková – spev, 2. miesto: Tamara Zvalová – prednes a 3. miesto: Nela Nováčková - spev. 

Nové informácie pre žiakov 8. ročníka

Dňa 24.4.2017 sa v našej škole konala prezentácia informácii o možnostiach výberu strednej školy a možnostiach na trhu práce pre žiakov 8. ročníka. Prezentáciu viedla pracovníčka ÚPSVaR v Detve Mgr. Ostrolucká. V závere si žiaci mohli urobiť krátky dotazník a vyhodnotiť ho.  

DEŇ ZEME

Aj keď nám vo štvrtok 20. apríla počasie veľmi neprialo, nedali sme si pokaziť náladu a Deň Zeme sme oslávili zmysluplne. Tento rok sme vsadili na spoločnú tému – separovanie a recyklácia odpadu.  Po úvodnom dotazníku, ktorý nás hneď zrána čakal pri vstupe do školy, sme začali triediť. Najskôr sme triedili teoreticky – vďaka prezentáciám a videofilmom, potom sme svoje vedomosti začali uplatňovať prakticky. Vyhrnuli sme si rukávy, malí aj veľkí, a z vecí odsúdených „na smetisko“ sme dokázali vyrobiť rôzne účelné aj estetické predmety.

DEŇ NARCISOV

Naša škola sa  aj tento rok aktívne zapojila do akcie DEŇ NARCISOV. Liga proti rakovine tento rok určila dátum zbierky a rozdávania narcisov na 7.4. 2017. Práve v tento deň v triedach našej školy a v uliciach nášho mesta 13 žiakov deviateho ročníka rozdávalo narcisy a zároveň do troch pokladničiek zbierali dobrovoľné príspevky. Vyzbierali peknú sumu 588,07€. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám do tejto verejnej zbierky prispeli a tiež aktívnym deviatakom.

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

PREDŠKOLÁCI NA NÁVŠTEVE

V marci navštívili našu školu predškoláci z detvianskych materských škôl a zo Stožku. Akcia mala názov „Môj kamarát moreplavec“ a deti sa hravou a zábavnou formou zoznámili s menom Júliusa Juraja Thurzu, prezreli si priestory školy, pobudli medzi terajšími prvákmi a pohrali sa v spoločnosti šiestakov.

Tešíme sa na nich pri zápise do prvého ročníka!   

Stránky

Odoberať ZŠ Júliusa Juraja Thurzu DETVA RSS