THURZOV SVET

Dňa 12.6.2017 bola pred budovou našej školy nainštalovaná výstava pod názvom THURZOV SVET. Vstupný priestor zaplnili maľované kartónové šaty, veľkoformátové kartónové objekty postáv, zvierat či fantazijných budov. Na stromoch sa veselo objavovali lampióny, rybky či pestrofarebné nápisy. Všetko akoby ožilo a dýchalo atmosférou očakávania a prekvapenia. Bolo to príjemné naladenie sa v jedno slnečné pondelkové ráno. Všetky výtvarné práce boli vytvorené počas roka zo zvyšných kartónových škatúľ pochádzajúcich zo svietidiel, ktoré sa vymieňali v triedach a na chodbách školy. Práve využitím tohto „odpadového materiálu“ sme chceli podporiť ekologické a tvorivé myslenie našich detí. Súčasťou výstavy bola i ranná aktivita pre rodičov. Chceli sme sa dozvedieť, ktorú životnú zručnosť pokladajú za dôležitú a zmysluplnú. Práve téma celoživotných zručností bola i hlavným obsahom aktivít pre 1. stupeň, ktoré sa odohrávali v zelených zákutiach nádherného školského exteriéru. Prostredníctvom nich sa deti stretli so svojimi kamarátmi a precvičovali si aktívne počúvanie pri čítaní kníh. Navzájom si predávali svoje vedomosti  a skúsenosti z oblasti celoživotných zručností, ktoré naša škola cielene zavádza a upevňuje (v rámci projektov Krok za krokom a Riadená zmena, v spolupráci so Školou 21). V poslednej aktivite sa priestor pred školou zaplnil pestrofarebnými kriedovými nápismi všetkých zručností.

VYTRVALOSŤ  zvedavosť INICIATÍVA  SPOLUPRÁCA organizácia ZDRAVÝ ROZUM zmysel pre humor SNAHA STAROSTLIVOSŤ  PRIATEĽSTVO trpezlivosť RIEŠENIE PROBLÉMOV pružnosť ZODPOVEDNOSŤ  riešenie problémov ČESTNOSŤ pružnosť NÁPADITOSŤ