PONUKA TÁBOROV

SCVČ MAJAčik ponúka 2 letné denné tábory.  

Prihlášku prosím vyplniť a poslať  na e-mail maria.lesanekova@gmail.com.

Po uzavretí prihlášok  23.6.2017 Vám zašleme na Váš e-mail oznam o stretnutí rodičov ohľadom tábora, kde budú doplnené ďalšie tlačivá k táboru, podpis prihlášky a zaplatenie  poplatku  za tábor.

!!! Dôležitý oznam

Každé dieťa, ktoré sa prihlási do tábora a jeden z jeho rodičov je zamestnaný v PPS Group a.s. dostane príspevok 34 € na tábor. Je potrebné po zaplatení tábora doniesť potvrdenie o zaplatení do učtárne PPS Group a.s. a suma 34 € mu bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne. 

Info : na stránke www.scvcdetva.sk