Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).


V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalšich 5 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 63 dní.
Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční v  novembri 2016 na vybraných základných školách Slovenskej republiky. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 10. apríla 2017 (štvrtok).