Organizácia školského roka

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v školskom roku 2016/2017 a v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SR na školský rok 2016/2017 takto:

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2017, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína dňa 4. septembra 2017 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí dňa 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polrokusa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

PRÁZDNINY:

 • Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2017 (pondelok) a končia sa 31. októbra 2017. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 (štvrtok).
 • Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2017 (sobota) a končia sa 5. januára 2018. Vyučovanie sa začína 8. januára 2018 (pondelok).
 • Polročné prázdniny sú 2. februára 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 5. februára 2018 (pondelok).
 • Jarné prázdniny sú v jednotlivých krajoch nasledovne:
   19.02. - 23.02.2018 Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
   26.02. - 02.03.2018 Košický kraj, Prešovský kraj
   05.03. - 09.03.2018 Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
 • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 29. marca 2018 (štvrtok) a končia sa 3. apríla 2018. Vyučovanie sa začína 4. apríla 2018 (streda).
 • Letné prázdniny sa začínajú 2. júla 2018 a končia sa 31. augusta 2018. Vyučovanie v novom školskom roku 2018/2019 sa začne 3. septembra 2018 (pondelok).

 

 

V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalšich 5 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 63 dní.
Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční v  novembri 2016 na vybraných základných školách Slovenskej republiky. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 10. apríla 2017 (štvrtok).