Opäť sa vraciame do školy

Slávnostné otvorenie školského roka sa začína dňa 4. septembra 2017 (pondelok). V tento deň sú žiaci v škole do 9:30 hod, v školskej jedálni sa nevarí, ale ŠKD funguje. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok). Tešíme sa na vás.