O škole

Základná škola začala svoju činnosť 1. 9. 1979. Od školského roku 2004/2005 škola nesie čestný názov Základná škola Júliusa Juraja Thurzu po detvianskom rodákovi a prvom slovenskom námornom kapitánovi.
Ako jediná škola v Detve a jedna z mála na Slovensku sme sa cez projekt Škola 21 rozhodli pod vedením odborných garantov T. Piovarčiovej, D. Halašovej s podporou Asociácie S. Kovalikovej nastúpiť na neľahkú cestu Riadenej zmeny, prostredníctvom ktorej sa snažíme zavádzať a rozvíjať životné zručnosti, aplikovať princípy vysoko efektívneho učenia založené na výskumoch mozgu a rešpektujúcej komunikácie, vytvárať bezpečné a obohatené prostredie, vzdelávať svojich zamestnancov v súčasných prístupoch.

 

 

 

 

 

ČO PONÚKAME

ŠKOLA PRE ZVEDAVÉ DETI
B
ULLETIN
P
RIESTORY, KDE SA UČÍME
KTO NÁS UČÍ

NAPÍSALI / POVEDALI O NÁS

VERNISÁŽ "Z DETVY NA MORE"
NA DEŤOCH ZÁLEŽÍ, ZÁLEŽÍ NA ŠKOLE
ČO DETI POTREBUJÚ
BLAHOPRIANIE
KONFERENCIA ŠKOLY S REŠPEKTOM

ZAUJALO NÁS

UČÍME S RADOSŤOU - osvedčené inovácie vo vzdelávaní na Slovensku
ČO JE TO REŠPEKTUJÚCA KOMUNIKÁCIA?

FAKTY A ZÁSADY RODIČOVSTVA
DVADSATORO ODKAZOV RODIČOM OD ICH DETÍ
Š
KOLA ZVIERAT