Vyučovací proces

Anglický jazyk


1.A Renata Juríková     Picnic  
1.AB Eva Ostrihoňová     Food  
1.C Monika Paľková      Introducing       My favourite food   
2.B Monika Paľková     Animals 
3.A Eva Ostrihoňová     My house 
4.A Monika Paľková     At the supermarket 
5.A Renata Juríková     Free time 
6.A Monika Paľková     Countries 
8.B Renata Juríková    At the doctor`s 

Geografia


5.AB Jana Kovačičová    Dažďové pralesy

Prvouka


1.C Silvia Horníková       Režim dňa 
2.A Lenka Chamulová     Skúmame pôdu

Prírodoveda


4.A Alena Fričová  Svetlo   
4.A Alena Fričová  Vesmír   

Slovenský jazyk a literatúra


1.C Silvia Horníková  Dedkova rukavička 

Vlastiveda


4.A Alena Fričová     Naša obec  

Výtvarná výchova


4.A Alena Fričová  Spolupráca  
6.A Eva Kuráková  Proporcie - ľudské telo

Projekty, Blokové vyučovanie, Integrované tematické celky


1.C Silvia Horníková   Džúsy a pyré 
2.A Lenka Chamulová   Recyklujeme    Malá finančná akadémia s Kozmixom
2.B Anna Halajová   Zvieratá     Spoločenstvá 
3.B Jana Krnáčová   Džúsy a pyré    Recyklovanie 
4.B Monika Chamutiová  Fujara 
5.B Eva Ludvighová  Malá finančná akadémia s Kozmixom
8.B Eva Kuráková  Spolupráca