Akcie a exkurzie

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 
EXKURZIA B.BYSTRICA - BADÍN
Dňa 13.6.2017 boli siedmaci a šiestaci odmenení za prácu na projekte „EURÓPA V POHYBE“ exkurziou do Banskej Bystrice a Badína. Spoznali históriu Slovenského národného povstania, vďaka návšteve múzea. Exkurzia pokračovala prehliadkou námestia Banskej Bystrice, ktorou nás sprevádzal dp. Peter Staroštík. Žiakom priblížil skvosty nielen známe budovy, ale aj chrámy a kostoly. Zavŕšením exkurzie bola návšteva Teologického inštitútu v Badíne a izba svätého pápeža Jána Pavla II.
Prezentácia 1, Prezentácia 2

OSVIENČIM
Dňa 7. júna 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do koncentračného tábora Osvienčim a Osvienčim - Birkenau. Návštevu sme zorganizovali v rámci vyučovania dejepisu pre žiakov 9. ročníka. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a úspešná aj vďaka sprievodcom, ktorí nám poskytli výklad v slovenskom jazyku. Žiaci si svoje vedomosti o druhej svetovej vojne overili v praxi. Mnohí boli aj napriek vedomostiam prekvapení,  v akých ťažkých podmienkach museli väzni žiť a čo všetko museli prežiť. Mnohí, bohužiaľ, aj neprežili.

 

ČITATEĽSKÝ MARATÓN

Dňa 31. 5. 2017 sa naša škola v spolupráci s Mestskou knižnicou K. A. Medveckého už po ôsmykrát zapojila do podujatia „Čítajme si... 2017“. Cieľom projektu bolo podporiť čítanie u detí a poukázať na význam literatúry a čítania pre detského čitateľa. Spolu s ostatnými základnými školami v Detve sa nám podarilo prekonať rekord -  v rámci maratónu v tento deň čítalo spolu 666 detí, naša škola prispela 192 čitateľmi. Tešíme sa a želáme si, aby nadšených čitateľov pribúdalo.  Výsledky

ŠKOLA V PRÍRODE
V dňoch 8.5. – 12. 5. 2017 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili školy v prírode, v nádhernom Repišti.

THURZOVA LATKA
V stredu  10.5. 2017 sa na našej škole uskutočnil 7. ročník súťaže v skoku do výšky Thurzova latka. Súťažilo 31 žiakov v 4 kategóriách ml. žiaci, žiačky a st. žiaci, žiačky. Súťaž nám pomohla vybrať reprezentantov našej školy na okresné kolo v atletike. Žiaci si dobre zasúťažili a všetci boli odmenení diplomami a sladkosťami. Veríme, že do 8. ročníka sa zapojí ešte viac detí.


BESEDA S POLICAJTOM
Dňa 6. 4. 2017 navštívil našu školu pán kpt. Mgr. Ladislav Lietava, ktorý pre deti 1. - 3. ročníka pripravil preventívny projekt " Póla radí deťom" a „Správaj sa normálne“.

Deťom sa toto stretnutie veľmi páčilo, a aj niektorí odvážlivci sa rozhodli, že sa stanú v budúcnosti policajtom, aby aj oni mohli takto pomáhať deťom a informovať ich o možných nebezpečenstvách v bežnom živote.

CHCEME VEDIEŤ NEMECKY
Dňa 29.3. 2017 sa žiaci šiesteho a piateho ročníka v  spolupráci s Goethe Inštitútom zapojili do projektu „Chceme vedieť nemecky“. Prostredníctvom vyškolenej animátorky Márii Motykovej prežili skvelú hodinu nemeckého jazyka plnú zaujímavých aktivít. Cieľom bolo hravou formou motivovať žiakov k výučbe nemeckého jazyka a zároveň poukázať na výhody ovládania viacerých cudzích jazykov, predovšetkým čo sa týka našej geografickej polohy. Prostredníctvom metódy zážitkového učenia si žiaci osvojili v krátkom čase niekoľko nemeckých slovíčok. Veríme, že ich to bude motivovať v nadobúdaní nových vedomostí aj do ďalšieho školského roka.

HRAJME SA S LITERATÚROU
Dňa 21. 3. 2017 sa vybraní žiaci 5.  ̶  8. ročníka zúčastnili zábavno-súťažného podujatia Hrajme sa s literatúrou.  V štyroch pracovných skupinách si zmerali sily v niekoľkých aktivitách   ̶  čítali, tvorili, overovali a prepájali nadobudnuté vedomosti, hádali a spoznávali a za všetkým sa ukrývalo písané alebo hovorené slovo. Týmto podujatím sme si symbolicky pripomenuli, že marec je mesiacom knihy a práve kniha dokáže byť aj v súčasnej dobe informačných technológií našim tichým a múdrym spoločníkom.

PLANETÁRIUM 

Dňa 22. 11. 2016 sa naši štvrtáci zúčastnili exkurzie v Žiari nad Hronom a spojili zábavu s túžbou po vedomostiach.

PREDVIANOČNÉ AKTIVITY

December bol plný príjemných stretnutí. Mikuláš spolu s anjelmi a čertami najskôr vítali všetkých pri vstupe do školy, no a neskôr navštevovali triedy, aby za pesničku či básničku obdarovali deti sladkosťami.Pod vedením p. uč. Podhorovej nám deti I. stupňa dokázali, že sú medzi nami hudobné aj recitačné talenty. Nechýbal ani tradičný Vianočný jarmok. Postupne si pred Vianocami každá trieda I. stupňa urobila spoločné stretnutia aj spolu s rodičmi, na ktorých sa spolu zabavili, vyrábali a piekli tradičné medovníky a oblátky.

PLAVECKÝ VÝCVIK 19. - 23.9. 2016

Koncom septembra si všetky plávaniachtivé deti z našej námorníckej školy prišli na svoje. Strávili celý týždeň na zvolenskej plavárni pod vedením skvelých trénerov z plaveckého klubu Careta. Voda, voda a zase voda, prekonanie samého seba, ponáranie, špliechanie, radosť, plávanie, skákanie, zábava, hra, učenie, pokroky, humor trénera Fekiača, rozcvička, cesta autobusom, kamaráti, preteky, diplomy, hrdosť, dobrý pocit...pekné spomienky.

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016


DEŇ DETÍ

Deň 1. 6. bol na našej škole dňom plným zážitkov.  Vďaka rodičom a učiteľom si deti mohli vyskúšať mnoho zaujímavých aktivít.


SPOZNAJ SVOJ REGIÓN 

SCVČ Majačik v spolupráci s riaditeľmi základných škôl a Mestom Detva pripravilo pre  40 talentovaných žiakov, ktorí reprezentujú základné školy a okres Detvu na mnohých vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach exkurziu v regióne Podpoľania. Výsledky, ktoré žiaci dosahujú svedčia o tom, že v Detve vyrastajú veľmi šikovné deti, ktoré robia pekné meno  nášmu mestu v krajských aj celoslovenských súťažiach. Treba poďakovať nielen žiakom, ktorí  voľný čas venujú vzdelávaniu, ale aj pedagogickým zamestnancom a vedúcim krúžkov, ktorí s deťmi pracujú. Odmenou pre žiakov bola exkurzia pod názvom : „Spoznaj svoj región“ s nasledovným programom :
1)    Detva – stará časť mesta – informácie o histórii mesta , námestie, Vagačov dom, pomník padlých hrdinov
2)   Návšteva Detvianskej ľudovej izby p. Smilekovej
3)   Detviansky cintorín a kalvária – pomník legionárov Mohyla
4)   Hriňovské terasovité polia – Raticov vrch
5)   Hriňovské – námestie, Turistické informačné centrum
6)   Hriňovská vodná nádrž
7)   Pizzéria – obed, zmrzlina
8)   Korytárky – pestovateľská pálenica
Exkurzia začala prehliadkou námestia SNP v Detve , pokračovala k Pomníku  padlých v SNP. Ďalšou zastávkou bol Vagačov dom  a návšteva  Detvianskej ľudovej izby p. Smilekovej.  Pokračovalo sa k Pamätnej  tabuli  na počesť umučených občanov Detvy  v II. svetovej vojne a k Pamätnej mohyle 2 padlých vojakov, počas I. svetovej vojny  na  Mestskom  cintoríne. Následne sa skupina autobusom presunula na Raticov vrch a terasovité polia. Na všetkých zastávkach žiaci  mali možnosť vypočuť si krátky výklad k jednotlivým pamiatkam.  Nasledovala prehliadka  Hriňovskej priehrady a Podpolianskeho námestia v Hriňovej a TIC. Na obed sa žiaci občerstvili pizzou a kofolou a poslednou zástavkou bola pestovateľská pálenica v Korytárkach.
Poďakovanie patrí Mestu Detva, učiteľom ZŠ a SCVČ Majačik za vypracovanie projektu a organizačné zabezpečenie  exkurzie. Cieľom organizátorov bolo, aby žiaci spoznávali ďalšie zaujímavé miesta v našom krásnom Podpoľaní.

                     Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva


THURZOVA LATKA

V utorok 3. 5. 2016 sa na našej škole uskutočnil 6. ročník  súťaže v skoku do výšky Thurzova latka. Súťažilo 31 žiakov v 4 kategóriách ml. žiaci, žiačky a st. žiaci, žiačky. Súťaž nám pomohla vybrať reprezentantov našej školy na okresné kolo v atletike. Žiaci si dobre zasúťažili a všetci boli odmenení diplomami a sladkosťami. Veríme, že do 7. ročníka sa zapojí ešte viac detí.DEŇ ZEME 

22. apríl patrí medzi najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. "Cieľom týchto aktivít bolo vzbudiť záujem detí o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Práve Deň Zeme je vhodnou príležitosťou, ako podnietiť žiakov riešiť globálne ekologické problémy a svojou kvapkou prispieť k záchrane našej planéty, lebo tá je len jedna. Netradičné aktivity pre deti z Podpoľaniapripravilo SCVČ Majačik v spolupráci s LZ Kriváň  a ZŠ J.J. Thuzu . Na 12 stanovištiach sa žiaci dozvedeli o ochrane lesa. Organizátori im urobili ukážku pílenia dreva a žiaci si  túto činnosť vyskúšali aj prakticky. Dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí o ochrane zveri a  poľovníckych trofejách. Nezabudli sme ani na škodca našich lesov – lykožrúta smrekového a ukázali lapač na ničenie lesných škodcov. Vypočuli si ukážky vábenia lesných živočíchov. Otestovali si spoznávanie druhov drevín, listov a semien lesných plodov. Zahrali sa logico piccolo. Prešli pocitovým chodníkom a vyskúšali chôdzu na drevených chodúľoch.

Každé dieťa si z tejto akcie odnieslo niečo pozitívne a hlavne pocit zodpovednosti za našu planétu Zem.

                                                                            Mgr. Mária Lešáneková
                                                                                    SCVČ Detva


 

 


DETI DEŤOM 

Počas mesiaca marec a apríl prebiehali na našej škole slovensko-anglické aktivity určené pre škôlkárov pod vedením pani učiteľky Evy Ostrihoňovej. 


NETRADIČNÉ ČÍTANIE S MRKVIČKOM  
 

Pri príležitosti mesiaca knihy, dňa 7. marca,  navštívil našu školu  ujo Mrkvička /Tibor Hujdič/ a predstavil žiakom 1. až 5. ročníka  našej školy detské knihy netradičným dramatizovaným čítaním krátkych príbehov. Žiakov vtiahol do deja príbehov prostredníctvom dramatizácie, hier, komických situácií a hádaniek. V jeho spoločnosti strávili žiaci jednu vyučovaciu hodinu.