Školský psychológ

Školský psychológ: Mgr. Jana Jankovičová

Konzultácie: Pondelok - Štvrtok od 8,00 hod do 13,00 hod (po dohode aj neskôr) 

Kontakt: jana.jankovicovaat4zsdt.sk alebo 045/54 55 532
 

Školská psychologička je k dispozícii žiakom, rodičom i učiteľom a ostatným zamestnancom školy.