________________________________________________________

ŠKOLA S REŠPEKTOM

Dňa 24.11.2016 v Bratislave sa naša škola zúčastnila a prezentovala na konferencii pod názvom Školy s rešpektom, ktorú zorganizovala Koalícia pre deti Slovenska (KDS) a Nadácia pre deti Slovenska (NDS). Hlavným cieľom konferencie s medzinárodnou účasťou bolo priblíženie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, v kontexte medzinárodných trendov a skúseností s aktuálnou reformou kurikula vo Fínsku.

BURZA SŠ

Dňa 29. 11. 2016 sa od 16,30 hod do 18,00 hod uskutočnila na našej škole Burza stredných škôl.

VYHODNOTENIE PODUJATIA

TESTOVANIE ŽIAKOV

Dňa 23.11.2016 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka v triedach 5.A, 9.B, 7.B a PC (1. poschodie). Povolenou pomôckou pre žiakov je iba modré pero (nie atramentové alebo gelové). Po skončení testovania žiaci pokračujú v riadnom vyučovaní podľa rozvrhu. 

Časový harmonogram:

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

DETVA MÁ TALENT

Dňa 15. 11. 2016 o 17,00 hod sa v DK A. Sládkoviča uskutoční súťaž pod názvom "Detva má talent". Bližšie informácie si môžete pozrieť tu.

VÝSTAVA O KOZMONAUTIKE

Dňa 9. 11. 2016 sa žiaci 5. - 8. ročníka zúčastnili výstavy o kozmonautike Cosmos Discovery v bratislavskej Inchebe. Každý návštevník pri vstupe dostal Space Card s menom a príbehom reálneho kozmonauta. Na ploche približne 3000 m2 sme mohli obdivovať stovky exponátov - ruský Sputnik, raketu Mercury, mesačné vozidlo Lunochod, kozmické skafandre, časti kozmických lodí, vesmírne stanice, motor rakety Saturn, základné moduly ruského Soyuzu a mnoho iných zaujímavostí.

RIADITEĽSKÉ VOĽNO PIATOK 11.11.2016

Riaditeľ Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu v Detve   P O S K Y T U J E   žiakom školy na deň 11.11.2016 (piatok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO

z technicko-organizačných dôvodov (rekonštrukcia ležatých a stúpacích rozvodov vody). V prevádzke nie je ani školská jedáleň a školský klub detí. Vyučovanie pokračuje v pondelok 14.11.2016.

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu v Detve   P O S K Y T U J E   žiakom školy na deň 4.11.2016 (piatok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO

z technicko-organizačných dôvodov (rekonštrukcia ležatých a stúpacích rozvodov vody). V prevádzke nie je ani školská jedáleň a školský klub detí. Vyučovanie pokračuje v pondelok 7.11.2016.

POCHOD STRAŠIDIEL

Dňa 26. októbra 2016 sa už po 9.krát uskutočnil LAMPIÓNOVÝ POCHOD STRAŠIDIEL, ktorý sa začal o 18.30 h pred Kultúrnym domom A. Sládkoviča. Pri ZŠ J. J. Thurzu sa zišli strašidlá z celého okolia a netrpezlivo vyčkávali všetkých účastníkov sprievodu. Vábili svoje "obete" svetielkami,  rozžiarenými tekvicovými  strašidlami, tajomnou hudbou aj "zázračným" elixírom, ktorý pripravovali v kotli čarodejnice.

Stránky

Odoberať ZŠ Júliusa Juraja Thurzu DETVA RSS