Škola volá ...

V pondelok 5.9 začína nový školský rok 2016/2017. Nových prvákov spolu s rodičmi a  žiakov 2.-9. ročníka uvítame o 8,00 hod na školskom dvore. V tento deň sa v školskej jedálni nevarí ale ŠKD pracuje.

Tešíme sa na vás.

Športové aktivity

Vážení rodičia

súkromné centrum SCVČ Majačik Vám ponúka program pre Vaše deti na posledné prázdninové dni, ktoré môžu stráviť na športových aktivitách.

Ak majú vaše deti záujem a sú vo vekovej kategórii,nech prídu a radi ich uvítame.Je to zdarma. Treba si len doniesť  športové oblečenie, na bowling stačia prezuvky. / viď príloha - pokyny /. Turnaj sa uskutoční pri dostatočnom počte záujemcov /20 - 32 /

Výzva na predloženie ponuky pre zakázku

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu Detva predkladá výzvu na predloženie ponuky pre zakázku.

LETNÝ TÁBOR TULÁČIK

V dňoch od 4.júla do 8. júla Súkromné centrum voľného času zorganizovalo letný prímestský tábor pre 35 detí z Podpoľania. Deti počas 5 dní navštívili mnoho zaujímavých lokalít.  Viac informácií si môžete prečítať tu.

INTERAKTÍVNA VÝSTAVA V TVOJEJ ŠKOLE

V dňoch 20.6.2016 - 23.6.2016 bola na našej škole nainštalovaná výstava pod názvom: Technika - vedecká hračka. Interaktívna výstava priblížila naším žiakom techniku a niektoré jej pojmy a fenomény prostredníctvom vedeckých hračiek vhodných na hranie spojené s poznávaním a učením. „Vedecká hračka“ je odborné pomenovania dobrej a kvalitnej hračky, ktorá jednoznačne demonštruje, približuje alebo využíva konkrétny prírodný alebo technický fenomén.

SOM FÉR

Dňa 17. 6.2016 sme sa zúčastnili vyhodnotenia viac-žánrovej súťaže o rovnosti a rovnocennosti s názvom SOM FÉR. Súťaž vyhlásilo občianske združenie Equity pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej.  Vyhodnotením nás v Slovenskom národnom divadle sprevádzala herečka Gabika Dzuríková, Zuzana Fialová, Robo Jakab a ďalšie známe tváre.

ÚSMEV PRE STROM

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do projektu ÚSMEV PRE STROM. Projekt sme podporili aktivitami ako: zber papiera, sadenie stromčekov i tvorba kreatívneho ekoprojektu.
V poslednej aktivite sme získali 1. miesto  i krásne a hodnotné ceny pre tvorcov projektu.

Veľmi sa tešíme z toho, že sme prispeli k šetreniu nášho životného prostredia i tomu, že vychovávame mladú generáciu, ktorá je odvážna, kreatívna a všímavá aj voči prostrediu, v ktorom žije.

Projektové technické dni v Podpoľaní

Dňa 15.6.2016  Súkromné centrum voľného času pokračovalo v projektových technických  dňoch so žiakmi zo ZŠ J.J. Thurzu. V rámci projektu chlapci pracovali pod vedením Bc. A. Hudecovej na výrobe stojanu na servítky, kde si vytvárali vlastný dizajn a na elektrotechnike pod vedením p. Krokoša zhotovovali modely na solárny pohon.

Do projektu sme zapojili aj dievčatá, ktoré sa venovali ekonomike , technike písania na klávesnici pod vedením PZ OA v Detve.

Thurzo`s Hamlet 2016

31.5.2016 sa u nás konal šiesty ročník súťaže v prednese anglickej prózy: Thurzo’s Hamlet. Tento ročník však už nezostal viac súťažou. Po novom to bola prehliadka (prednesu) anglickej prózy. Súťažiaci neboli hodnotení porotou. Vďaka tejto zmene medzi súťažiacimi panovala pokojná atmosféra a všetci si to užili. Potom ako všetci skončili s ich prednesom, každý si vylosoval číslo, ktoré patrilo nejakej cene. Takže nikto neodišiel naprázdno.

DEŇ DETÍ

Deň 1. 6. bol na našej škole dňom plným zážitkov. Vďaka rodičom a učiteľom si deti mohli vyskúšať mnoho zaujímavých aktivít. 

Stránky

Odoberať ZŠ Júliusa Juraja Thurzu DETVA RSS